Tema

Partnerskaber for fremtiden

VUC’erne skal opkvalificere arbejdsstyrken til fremtidens arbejdsmarked, sikre gode hf-uddannelser til morgendagens medarbejdere og sørge for, at alle får mulighed for at tage en uddannelse.

Tema

FN’s verdensmål på VUC

Danske HF & VUC arbejder for at verdensmålene bliver en naturlig del af undervisningen, integreres i den daglige institutionsdrift og inddrages i VUC’ernes strategiske udvikling.

Tema

Kursistgrupper og undervisningskultur

VUC’s kursistgrupper er mangfoldige. De kursister, der tager en uddannelse på VUC, er en sammensat gruppe: socialt, aldersmæssigt, økonomisk og kulturelt.