Tema

Kursistgrupper og undervisningskultur

VUC’s kursistgrupper er mangfoldige. De kursister, der tager en uddannelse på VUC, er en sammensat gruppe: socialt, aldersmæssigt, økonomisk og kulturelt.

Tema

FN’s verdensmål på VUC

Danske HF & VUC arbejder for at verdensmålene bliver en naturlig del af undervisningen, integreres i den daglige institutionsdrift og inddrages i VUC’ernes strategiske udvikling.

Tema

Videre som voksen

Gymnasieskolernes Lærerforening, Danske HF & VUC og Uddannelsesforbundet lancerer en uddannelsesvision for det danske samfund i oplægget ”Videre som voksen”.