Døgnseminar i Netværk for pædagogisk ledelse

Pædagogisk Ledelsesnetværk blev etableret i 2016, og består af ledere og mellemledere med ansvar for pædagogisk ledelse, som mødes to gange om året for at dele, diskutere, inspirere – og opbygge et fællesskab med kolleger i sektoren. Vi inviterer spændende og relevante oplægsholdere, sikrer god tid til viden- og erfaringsdeling, opbygger forpligtende arbejdsfællesskaber og skaber rammer for uformel networking.

Årets tema:
Fremtiden skaber vi sammen – ny identitet, nye fortællinger, nye fællesskaber?

Efter de seneste år at have været samlet om håndteringen af de mange udfordringer, vi står med som sektor, har vi nu brug for at se frem og måske begynde at definere en ny fortælling om VUC, en ny identitet og nye fællesskaber. Hvordan kan VUC fortsat være en del af løsningen på en række samfundsmæssige udfordringer? Hvilken viden og hvilke færdigheder er der brug for på morgendagens arbejds- og uddannelsesmarked, og hvordan kan vi forberede vores kursister og elever bedst muligt på dette?

Hvor vi gennem de seneste årtier har set det som en central del af vores formål at tilpasse os samfundsmæssige behov – er det nu tid til at vi betragter os selv som en central aktør i skabelsen af fremtiden. Det er tid til at give plads til drømme, håb og handling. Hvad er det for en fremtid vi ønsker – og hvordan kan vi være med til at skabe den? Det er spørgsmål som disse vi vil gå undersøgende til i det kommende års møder i netværket. Se invitationen her.

Dato:

  • Torsdag til fredag den 7.-8. september kl. 10 til kl.13 på Sinatur Hotel Storebælt i Nyborg


’Kreativitet, vanebrud og demokratisk deltagelse’

På døgnseminaret den 7.-8. september fortsætter vi vores arbejde med at skabe fremtiden sammen fra dagsmødet den 31. januar. Vi har her inviteret Lene Tanggaard, professor i pædagogisk psykologi på Aalborg Universitet, rektor på Designskolen i Kolding og forfatter til en lang række bøger og artikler om kreativitet og læring. Lene Tanggaard vil give os viden og konstruktive indspark til hvordan vi kan udfordre gamle vane og veksle dem til kreativ tænkning. Kreativitet skal læres, og er en central egenskab i fremtiden. Hvordan kan kreativiteten inspirere og fremelske opfindsomheden hos os selv og andre, og hvordan kan vi bevæge os fra idéer til nye ’produkter’ og praksisser? Dette skal vi sammen blive klogere på.

Andreas Lloyd, forfatter til en række bøger om demokrati, handlekraft og medborgerskab, vil gøre os klogere på hvordan vi kan få flere til at deltage og engagere sig i samskabende fællesskaber. Det handler om at kunne mærke demokratiet med hele kroppen, og opnå en tro på at man kan deltage, bidrage og gøre en forskel.

Vi vil på mødet i netværket prioritere god tid til viden-, praksis- og erfaringsdeling. Samt inspirerende og vidende oplægsholdere, som vil give os et godt grundlag for konstruktive refleksioner og snakke i netværket. Ganske som vi plejer.

__

 Priser og tilmelding:

Døgnmødet den 7.-8. september 2023

Pris: 3575 kr. pr. deltager

Tilmeldingsfrist den 23. august 2023

Dato

7.09.2023 - 8.09.2023

Tidspunkt

10:00 - 13:00

Mere information / tilmelding

Tilmeld dig her

Sted

Storebælt Sinatur Hotel
Østerøvej 121, 5800 Nyborg