Netværk for Pædagogisk Ledelse – døgnmøde

VUC som førstevalget. Et læringsmiljø med fokus på den enkeltes udvikling og trivsel i fællesskaber.

VUC’s kursistgrupper er mangfoldige. Vores kursister er en sammensat gruppe – aldersmæssigt, socialt, økonomisk og kulturelt. Deres veje på VUC og i deres videre færd er ligeledes mangfoldig, uddannelses- og beskæftigelsesmæssigt. Kursister, der søger mod VUC, har siden VUC’s etablering været kendetegnet ved at de af forskellige grunde ikke er lykkedes med, har fravalgt eller ikke har haft mulighed for med at gå den lige vej i uddannelsessystemet. Men også her er der forandringer på vej. Vi får stadig flere yngre kursister, og kursister som vælger VUC som deres førstevalg.

Vi vil på vores møder i år sammen blive klogere på omfanget af og mulige baggrunde for denne bevægelse – og se på hvordan vi som ledere kan skabe gode rammer for at skolen og underviserne pædagogisk, didaktisk og fagligt imødekommer de aktuelle kursistgruppers behov og uddannelsesveje. Vi vil zoome ind på de mange gode eksempler på hvor VUC er førstevalget – for vores elever og kursister, for vores undervisere og for os selv som ledere. Hvilke karakteristikker kan vi identificere hos førstevælgere? Hvad begrundes førstevalget med? Læringsmiljøet? Relationer? Elevens udvikling? Trivsel? Fællesskaber? Uddannelsesforløbet? Deltagelse? Faglighed? Hvordan kan vi som mellemledere skærpe vores opmærksomhed på at sikre gode rammer for nærværende læringsmiljøer med fokus på den enkeltes udvikling og trivsel i fællesskaber? Det er spørgsmål som disse vi vil gå undersøgende til i det kommende års møder i netværket.

Skolens trivsel og læringsfællesskaber

På døgnseminaret den 3.-4. oktober skærper vi vores opmærksomhed på skolens trivsel og hvordan vi som mellemledere kan sikre gode rammer for nærværende læringsmiljøer med fokus på den enkeltes udvikling og trivsel i fællesskaber. Vi skaber rum for refleksioner over, hvornår og hvordan vi som mellemleder med pædagogisk ledelsesansvar kan bidrage til god trivsel, stærke læringsfællesskaber, kollektive udviklings- og læringsrum, nærværende og meningsfuld undervisning etc. Hvordan sikrer vi at være nærværende ledere, skabe gode læringsrum, handle på viden om kritiske forhold, støtte gode ideer, inddrage i beslutninger etc. Vi er godt i gang med at med at finde gode relevante og vidende oplægsholdere til mødet, så vi sammen kan blive klogere på netop disse spørgsmål.

Vi vil på mødet desuden prioritere god tid til viden-, praksis- og erfaringsdeling i netværket. Gensynet og mødet med gode kolleger i sektoren vil sammen med de inspirerende oplæg give os et godt grundlag for konstruktive refleksioner og samtaler i netværket. Og så skal vi naturligvis nyde de skønne omgivelser ved vandet. Ganske, som vi plejer.

Tilmeldingsfrist den 18. september 2024.

Dato

3.10.2024 - 4.10.2024

Tidspunkt

10:00 - 13:00

Mere information / tilmelding

Tilmeld dig her

Sted

Storebælt Sinatur Hotel
Østerøvej 121, 5800 Nyborg
Category