Netværk for Uddannelse til sårbare unge

Mange VUC’er sammensætter og tilrettelægger uddannelsesforløb for unge og voksne med særlige behov. Gennem tilrettelæggelsen af særlige uddannelsesforløb og rette støttestrukturer med fokus på den enkeltes behov og forudsætninger, kan vi skabe gode rammer for at disse unge kan forløse deres potentialer og skabe positive forandringer i deres liv.

Vi italesætter uddannelsesforløbene forskelligt på vores skoler; HF+, HF IN, HF 3, HF Inklusion+, HF Fundamentet, HF ASF etc. Vi organiserer forløbene forskelligt. Vi gør brug af forskellige finansieringskilder. Vi tilrettelægger forløbene i forskellige former for partnerskaber; med kommunen, fonde, ngo’er, vejledningen, jobcenteret, boligområder etc. Partnere som tror på, at vi gennem uddannelse sammen kan være med til at skabe positive forandringer – til gavn for de unge og for samfundet.

Vi vil på vores første møde i netværket sætte fokus på viden- og erfaringsdeling. Vi vil gøre brug af de mange gode og mindre gode erfaringer, der vil være i rummet, når vi er samlet på tværs af HF & VUC. Vi vil zoome ind på de mange gode eksempler på organisering, samarbejde og finansiering. Vi vil give plads til dialog om processer, de lange seje træk som først lønner sig sent i forløbet, krav til ledelsens insisteren og medarbejdernes kompetencer og andre udfordringer. Vi vil høre om og gå i dialog med en samarbejdspartner om deres perspektiver, analyser og begrundelser for at indgå et forpligtende partnerskab med det nærliggende VUC om uddannelse til unge med særlige behov.

Netværk for Uddannelse til unge med særlige behov er et nyt netværk for ledere på HF & VUC; øverste ledere såvel som mellemledere, med ansvar for at kunne tilbyde uddannelsesforløb for unge og voksne som har brug for en særlig struktur og forskellige former for støtte for at kunne gennemføre deres uddannelse.

Tilmelding gennem linket til højre. Der er tilmeldingsfrist den 12. marts.

Læs mere om netværket i invitationen her.

Dato

20.03.2024

Tidspunkt

10:00 - 15:30

Mere information / tilmelding

Tilmeld dig her

Sted

Aarhus HF & VUC
Dalgas Avenue 2, 8000 Aarhus C
Category