VUC deler Viden 2023

Sammen om uddannelse: Uddannelsespartnerskaber – potentialer og barrierer

Vi har inviteret en række spændende oplægsholdere til en inspirerende dag, hvor vi sammen deler viden om og bliver klogere på uddannelsespartnerskaber, potentialer og barrierer, med det fælles mål at sikre kvalitetsuddannelse til alle.

VUC løser en vigtig samfundsopgave ved at tilbyde almen kompetencegivende uddannelse til unge og voksne, som har brug for mere krogede og fleksible uddannelsesforløb. Vi er en del af løsningen på samfundets udfordringer med inklusion, integration, beskæftigelse, rekruttering, bæredygtig udvikling etc. Med opgavens stigende kompleksitet ser vi potentialer i partnerskaber med lokale og regionale aktører. Ikke fordi det er nemt, men fordi det er meningsfuldt. Sammen kan vi skabe bedre betingelser for at flere gennemfører uddannelse, videreudvikle vores uddannelser, skabe bedre overgange mellem uddannelse, beskæftigelse og øvrige liv samt engagere unge og voksne i deres uddannelse og omverden.

Kom og hør blandt andet direktør, journalist og forsker Sigge Winther som til efteråret er aktuel med ny bog om vilde problemer og hvordan vi løser dem, professor i Politik og Institutioner Jacob Torfing fra Roskilde Universitet dele ud af sin viden om hvorfor partnerskaber er vigtige, og hvad det kræver at etablere stærke bæredygtige partnerskaber. Få indblik i en række praksiseksempler fra konkrete partnerskaber som formår at imødekomme nye målgrupper og deres uddannelsesbehov, at styrke professionsretning, at arbejde med bæredygtig udvikling m.m. Og bliv klogere på hvorfor vi skal inddrage unge i de beslutnings-, udviklings- og forandringsprocesser, som vedrører dem, og hvordan vi får dem engageret i samarbejdet.

Sæt allerede nu et stort kryds i kalenderen ved den 4. oktober 2023.

Se program her. Tilmelding via link til højre.

Læs mere om partnerskaber på VUC her.

Dato

4.10.2023

Tidspunkt

10:00 - 16:00

Mere information / tilmelding

Tilmeld dig her

Sted

Kosmopol
Fiolstræde 44, 1171 København