Netværk

Partnerskaber for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling

I foråret 2022 dannede repræsentanter fra hele uddannelsesområdet otte nye Uddannelsespartnerskaber med det formål at sætte fokus på Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU). Danske HF & VUC deltager aktivt i Uddannelsespartnerskaberne for De gymnasiale uddannelser og for Voksen- og efteruddannelser.

Vores verden er præget af en række økonomiske, miljømæssige og sociale kriser. Det er afgørende, at disse kriser tages alvorligt og at samfundet omstilles i en bæredygtig retning med respekt for de planetære grænser samt nuværende og fremtidige generationers behov. Uddannelsessektoren har her en helt central rolle. Bæredygtighed skal tænkes ind i alle niveauer. Derfor er 80 organisationer er gået sammen om at finde løsninger og fremme Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) på tværs af hele uddannelsessystemet.

De mange organisationer har siden foråret 2022 arbejdet intenst i otte Uddannelsespartnerskaber med fokus på vidensdeling og udvikling af anbefalinger til politikere og andre aktører ud fra en erkendelse af at der er brug for en systematisk tilgang til uddannelse for bæredygtig udvikling frem for enkeltstående initiativer båret af ildsjæle. Uddannelsespartnerskaberne består af 1. Dagtilbud, 2. Grundskole, 3. Erhvervsuddannelse og FGU, 4. Gymnasiale uddannelser, 5. Korte og mellemlange videregående uddannelser, 6. Lange videregående uddannelser, 7. Voksen- og efteruddannelse samt 8. Folkeoplysning.

Danske HF & VUC er aktiv deltager i uddannelsespartnerskaberne for De gymnasiale uddannelser og for Voksen- og efteruddannelser.

De otte Uddannelsespartnerskaber har samlet de største udfordringer og mulige løsninger i rapporten Uddannelse for Bæredygtig Udvikling, som blev overrakt til børne- og undervisningsministeriet i september 2022. Rapporten blev overrakt til den nye børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye i januar 2023, og der arbejdes på at introducere UBU-arbejdet for de nyvalgte ordførere. På de indledende sider i rapporten samles der op på de gennemgående barrierer og anbefalinger på tværs af partnerskaberne, samt på hovedkonklusionerne for hvert af partnerskaberne. Endelig vil man kunne læse om partnerskabernes videre arbejde 2023-2025.

Læs mere om arbejdet, og download rapporten her. Altinget har bragt et indlæg, hvor Centerchef Michael Lund-Larsen fra eVidenCenter udfolder hovedpointerne fra VEU-partnerskabets rapportdel. Indlægget kan læses her.