Tema

Kursistgrupper og undervisningskultur

VUC’s kursistgrupper er mangfoldige. De kursister, der tager en uddannelse eller deltager i undervisningen på VUC, er en sammensat gruppe, socialt, økonomisk, aldersmæssigt og kulturelt. Ligeledes udgør deres videre færd efter VUC en myriade af veje, uddannelses- og beskæftigelsesmæssigt.

VUC’s uddannelser (avu, hf-enkeltfag, toårigt hf, FVU, OBU m.fl.) adskiller sig profil- og kursistmæssigt en del fra hinanden, men også inden for de enkelte uddannelser er mangfoldigheden stor. VUC står med andre ord over for kursistgrupper, der kræver meget forskellige tilgange og forståelser. VUC Videnscenter sætter fokus på hvordan VUC organisatorisk og pædagogisk løser kerneopgaven bedst muligt med fokus på VUC’s mangfoldige kursistgruppers behov.

‘Hvad er det særlige ved VUC? Kursisternes erfaringer med læring, motivation og kulturen på VUC’ – forskningsrapport fra Center for Ungdomsforskning

Danske HF & VUC har bedt Center for Ungdomsforskning (CeFU) på Aalborg Universitet om at undersøge VUC-kulturen. Analysen dækker alle tre uddannelser: toårigt hf, hf-enkeltfag og avu, og empirien er indsamlet på tre VUC’er fordelt jævnt i landet, så vi får en repræsentativ dækning. Der er tale om en kvalitativ undersøgelse bestående af fortællinger fra kursister om deres oplevelser af det særlige ved VUC. Fokus er på kursister, som har afbrudte uddannelser med i bagagen.

Citater fra rapporten:

”Jamen, det at du kan have alle samfundslag her på skolen, og selv om du tænker ‘hende derovre er bare ikke en, jeg vil forvente at have noget med at gøre’, så kan man finde ud af, at vi klikker faktisk meget godt, der er meget god kemi.” (Søren, toårig hf)

”…så er de meget forstående, ‘selvfølgelig skal du blive hjemme, når din søn er syg’. Det er ikke sådan, at man får et rap over fingrene, fordi du er væk eller får afleveret lidt for sent. Det er meget sådan rummeligt.” (Katrine, hf-enkeltfag)

”I folkeskolen, der fik jeg altid at vide, jeg var en idiot, og jeg skulle bare klare mig selv. Sådan er det ikke her.” (Lars, avu)

Du finder CeFU-rapporten her.

Mere viden om kulturen og kursistgrupper på VUC