Tema

Videre som voksen

– en almen uddannelsesvision

Gymnasieskolernes Lærerforening, Danske HF & VUC og Uddannelsesforbundet lancerer en uddannelsesvision for det danske samfund i oplægget ”Videre som voksen”.

Målet er, at alle voksne opnår den nødvendige almene uddannelse og dannelse svarende til niveauet for en ungdomsuddannelse, så de kan deltage i samfundet, videreuddanne sig og indgå på arbejdsmarkedet.

I GL, Uddannelsesforbundet og Danske HF & VUC har vi den fælles uddannelsesvision for det danske samfund, at alle voksne har den nødvendige almene uddannelse og dannelse svarende til niveauet for en ungdomsuddannelse, så de kan deltage i samfundet, videreuddanne sig og indgå på arbejdsmarkedet.

Visionen er langsigtet. Den rækker længere end de udfordringer, Danmark står over for her og nu. Visionen sætter en kurs i uddannelsespolitikken, der strukturelt vil stille Danmark stærkere på den lange bane.

Konkret hviler uddannelsesvisionen på 14 anbefalinger fra økonomi over orlovs- og rotationsmuligheder til strukturelle uddannelsestiltag og uddannelsesplanlægning. Alle tiltag er med til at forbedre VUC’s uddannelsestilbud og styrke et alment parallelt uddannelsessystem for de mange, der af forskellige årsager ikke kunne tage den lige vej gennem uddannelsessystemet i de unge år.

Oplægget her præsenterer vores bud på, hvordan VUC, som en afgørende brik i et styrket parallelt uddannelsessystem, kan bidrage til at indfri vores uddannelsesvision og samtidig på kortere sigt være med til at løse nogle af de vigtigste samfundsudfordringer vi står med.

70% af kursisterne er i beskæftigelse eller videre uddannelse 6 måneder efter, de har afsluttet deres uddannelse på VUC. Data fra AE-rådets rapport.

Videre som voksen

– en almen uddannelsesvision