Tema

VUC arbejder med FN’s verdensmål

FN’s verdensmål for en bæredygtig udvikling adresserer det 21. århundredes grundlæggende globale udfordringer. Vi skal tænke og agere anderledes, hvis vi skal nå målene. Uddannelse har her en central rolle.

VUC arbejder, for at verdensmålene bliver en naturlig del af undervisningen, integreres i den daglige institutionsdrift og inddrages i VUC’ernes strategiske udvikling. Derfor har vi også oprettet VUC Verdensmålsforum, som er et netværk for VUC’erne, der arbejder med verdensmålene.

VUC Verdensmålsforum er et forpligtende fællesskab for VUC-ledere, som arbejder med FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling på deres konkrete skole. Formålet med VUC Verdensmålsforum er at styrke sektorens og skolernes arbejde med verdensmålene i undervisningen, i driften og i organisationsudviklingen. Medlemmer af VUC Verdensmålsforum deler viden og erfaringer om at arbejde med verdensmålene i den pædagogiske praksis, i driften og at udvikle og videreudvikle konkrete praksisser herfor, og sikre at arbejdet med verdensmålene på VUC er synligt.

21 VUC’er er medlem af VUC Verdensmålsforum, og vi håber at flere kommer til. Forummet faciliteres af VUC Videnscenter og forummets styregruppe. VUC Verdensmålsforum tager afsæt i UNESCO’s ’Whole school approach’, hvor arbejdet med bæredygtig udvikling ikke blot ses som et emne i undervisningen, men som et formål, der kræver nytænkning af institutionens rammer, praksisser og pædagogik. Forummet har formuleret rammer for medlemskab med beskrivelse af fem tilgange samt en række pejlemærker, der retter sig mod VUC’ernes arbejde med FN’s verdensmål i undervisningen, institutionsdrift og organisationsudvikling. Dokumentet er tænkt som redskab til at sætte retning på de områder, hvor skolen ønsker at gøre mere, og som en god mulighed for at belyse, hvad man allerede gør.

VUC Verdensmålsforum arrangerer netværksmøder, seminarer, webinarer m.m. for forummets medlemmer, øvrige VUC’ere samt forskellige former for events i samarbejde med andre organisationer med fokus på uddannelse for bæredygtig udvikling.

Bliv klogere på arbejdet med verdensmålene og uddannelse