Netværk

Voksenpædagogisk Forum

Voksenpædagogisk Forum er et tværsektorielt netværk for praktikere, forskere, repræsentanter, konsulenter m.fl. og har fungeret som et skæringspunkt for drøftelser om udvikling af voksenpædagogik, voksenuddannelse og -læring. VUC Videnscenter deltager aktivt i forummet. Voksenpædagogisk forum fungerer som referencegruppe til og støttes af Nordisk Netværk for Voksnes Læring under Nordisk Ministerråd.

Voksenpædagogisk Forum har eksisteret siden 2011. Forummet mødes to gange om året, samt i mindre arbejdsgrupper i tilknytning til de konkrete møder og aktiviteter. Møderne består typisk af en større åben national forårskonference samt et døgnseminar for udvalgte medlemmer. Fokus er på aktuelle tværsektorielle problemstillinger relateret til voksenpædagogik, vidensdeling og styrkelse af netværket. Centralt for møderne er at der altid søges flere perspektiver på problemstillingerne og nuancer der spejler dilemmaer i praksis, samt at der gives rum for samtaler frem for diskussioner.

Temaer som de seneste år har været i fokus på møderne er ’Voksenuddannelse for fremtiden’ (2022), ’Voksenlæring til et grønt, konkurrencedygtigt og socialt bæredygtigt Norden’ (2020-21), ’Voksenpædagogikkens betingelser og muligheder i en digitaliseret verden’ (2019) samt ’Voksenpædagogik i spændet mellem digitalisering, konkurrencestatslogik og dannelsestænkning’ (2018).

Ønsker du at høre mere om og eventuelt blive en del af Voksenpædagogisk Forum, så skriv til Susanne Murning, VUC Videnscenter, smu@vuc.dk eller til Maria Marquardt, NVL Nordisk netværk for voksnes læring, marq@edu.au.dk.