Netværk

Netværk for pædagogisk ledelse

Netværket består af 50+ mellemledere på VUC. Det vil sige vicerektorer, afdelingsledere, uddannelseschefer, uddannelsesledere mv. med ansvar for pædagogisk ledelse. Netværket mødes to gange årligt for at dele viden og erfaringer, blive klogere på og lade sig inspirere, diskutere og reflektere – samt styrke et fællesskab med kolleger på tværs af vores skoler.

Netværksmøderne planlægges i samarbejde med en styregruppe bestående af fem uddannelseschefer og uddannelsesledere i sektoren. Netværkets styregruppe er:

  • Preben Løvetofte, Kolding HF & VUC
  • Tina Slot Simonsen, HF & VUC København Syd
  • Jesper Toft Nielsen, HF&VUC NORD
  • Christina Stenumgaard Lind, VUC Djursland

Vi modtager altid meget gerne forslag til temaer, oplægsholdere, erfaringsdeling, netværksformater etc. fra netværkets deltagere. Skriv til smu@vuc.dk.

Netværket mødes to gange årligt; på et dagsmøde samt på et døgnmøde. Der formuleres hvert år et overordnet tema for disse to møder. Der afsættes altid god tid til netværket samt videns- og erfaringsdeling omkring konkrete dilemmaer, udfordringer, indsatser etc. samt oplæg fra eksterne oplægsholder med viden omkring det konkrete tema. Temaerne har de seneste år været følgende:

Læs mere om kommende møder i netværket under Arrangementer.