Netværk for Pædagogisk Ledelse – dagsmøde

VUC som førstevalget. Et læringsmiljø med fokus på den enkeltes udvikling og trivsel i fællesskaber.

VUC’s kursistgrupper er mangfoldige. Vores kursister er en sammensat gruppe – aldersmæssigt, socialt, økonomisk og kulturelt. Deres veje på VUC og i deres videre færd er ligeledes mangfoldig, uddannelses- og beskæftigelsesmæssigt. Kursister, der søger mod VUC, har siden VUC’s etablering været kendetegnet ved at de af forskellige grunde ikke er lykkedes med, har fravalgt eller ikke har haft mulighed for med at gå den lige vej i uddannelsessystemet. Men også her er der forandringer på vej. Vi får stadig flere yngre kursister, og kursister som vælger VUC som deres førstevalg.

Vi vil på vores møder i år sammen blive klogere på omfanget af og mulige baggrunde for denne bevægelse – og se på hvordan vi som ledere kan skabe gode rammer for at skolen og underviserne pædagogisk, didaktisk og fagligt imødekommer de aktuelle kursistgruppers behov og uddannelsesveje. Vi vil zoome ind på de mange gode eksempler på hvor VUC er førstevalget – for vores elever og kursister, for vores undervisere og for os selv som ledere. Hvilke karakteristikker kan vi identificere hos førstevælgere? Hvad begrundes førstevalget med? Læringsmiljøet? Relationer? Elevens udvikling? Trivsel? Fællesskaber? Uddannelsesforløbet? Deltagelse? Faglighed? Hvordan kan vi som mellemledere skærpe vores opmærksomhed på at sikre gode rammer for nærværende læringsmiljøer med fokus på den enkeltes udvikling og trivsel i fællesskaber? Det er spørgsmål som disse vi vil gå undersøgende til i det kommende års møder i netværket.

VUC som førstevalget – de mange gode eksempler og fælles analyse

På netværksmødet den 8. marts prioriterer vi tid til at indsamle og berige hinanden med de mange gode praksisnære eksempler og erfaringer i netværket. Gode lederkolleger fra flere steder i landet vil fortælle om konkrete eksempler på VUC som førstevalget, og give en karakteristik af førstevælgerne, deres begrundelser og hvordan skolen organisatorisk og ledelsesmæssigt værner om dette. Vi vil dvæle ved de konkrete eksempler, dele erfaringer og sammen lave en fælles analyse, hvor vi bl.a. vil forsøge at svare på ovenstående spørgsmål. Vi vil give god plads til refleksioner og dialog om VUC’s mangfoldige kursistgruppers deltagerforudsætninger og behov, og hvordan vi organisatorisk og pædagogisk imødekommer dette med forskellige tilgange, forståelser og praksisser.

Se også døgnmødet her.

Tilmeldingsfrist er den 29. februar 2024.

Dato

8.03.2024

Tidspunkt

10:00 - 16:00

Mere information / tilmelding

Tilmeld dig her

Sted

HF & VUC Fyn, Odense
Kottesgade 6-8, 5000 Odense
Category