Ny trepartsaftale sikrer permanent løft af voksen- og efteruddannelse

13. sep 2023

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er blevet enige om en ny trepartsaftale, der sikrer et permanent løft af VEU-området. Det er en aftale, vi i Danske HF & VUC og Danske HF & VUC (Bestyrelserne) har ventet længe på, og resultatet er heldigvis ventetiden værd.

Det er en trepartsaftale med konkrete løft og gode intentioner om at skabe bedre vilkår for medarbejdere og ledige. Det er vigtigt, for der er mangel på kvalificerede medarbejdere i mange fag.

Derfor er vi først og fremmest glade for at se, at to fag på Forberedende Voksenundervisning (FVU) bliver gjort permanente og udvidet. Det er FVU-engelsk og FVU-digital. Det er fag, der i den grad er brug for, da vi lever i et samfund, der kun bliver mere digitalt og globaliseret. Vi møder engelsk mere i hverdagen end tidligere, og manualer på arbejdspladsen kan være på engelsk. Parterne er desuden blevet enige om, at alle skal kunne tage de to fag – også ledige. Det er et vigtigt skridt for at få flere i arbejde.

Aftalen indebærer også, at SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte) på 100 procent af dagpengesatsen bliver gjort permanent for personer i beskæftigelse. Det vil gøre det nemmere at deltage i efteruddannelse uden at blive for hårdt ramt på privatøkonomien.

Udover de gode tiltag, ser vi også gode intentioner for at styrke VEU-området generelt. For eksempel vil parterne finde fem millioner kroner årligt til screening af personer med ordblindhed, og regeringen planlægger at øge taxameteret for virksomhedsrettet ordblindeundervisning (OBU) og FVU med fem millioner kroner årligt. Ordblindhed må aldrig spænde ben for ens muligheder, og derfor glæder vi os over, at endnu flere nu vil kunne få den undervisning og de hjælpemidler, de har brug for.

Der er flere steder, hvor vi kan sætte ind, så vi får skabt et stærk VEU-system. Det kræver bare, at vi omsætter de gode intentioner til konkret handling, og her vil vi selvfølgelig gerne bidrage. Vi ser for eksempel gerne, at vi styrker muligheden for at lave opsøgende arbejde på virksomheder og normaliserer onlinetaxameteret, så flere kan få glæde af det tilbud.

Alt i alt ser vi en rigtig god trepartsaftale, der vil gavne både medarbejdere, virksomheder, ledige og dermed hele vores samfund.

Pernille Brøndum og Ulla Koch,

Formænd for hhv. Danske HF & VUC og Danske HF & VUC (Bestyrelserne)

Seneste nyheder
Fire nye hf ASF-klasser på VUC

Fire nye hf ASF-klasser på VUC

Unge med en autismediagnose får fremover endnu bedre muligheder for at tage en ungdomsuddannelse med de nye ASF-klasser. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har offentliggjort, hvor de seks nye permanente ASF-klasser (Autisme Spektrum Forstyrrelse) skal placeres....

Hf på VUC er en vigtig vej til velfærdsuddannelserne

Hf på VUC er en vigtig vej til velfærdsuddannelserne

Hele 90 procent af kursisterne er enten i beskæftigelse eller i gang med en uddannelse to år efter, de har afsluttet deres hf-uddannelse på VUC. Og rigtig mange vælger at søge mod de stærkt efterspurgte professionsuddannelser til velfærdsområdet, viser en dugfrisk...

Hvorfor straffer vi voksne, der vil tage en uddannelse?

Hvorfor straffer vi voksne, der vil tage en uddannelse?

Af Pernille Brøndum, formand for Danske HF & VUC, og Asger Kjær Sørensen, forperson for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning I Danmark bryster vi os af vores uddannelsessystem. Vi er fælles om regningen gennem skatten, så alle har mulighed for at tage en...