Q & A: Mød den nye formand for Danske HF & VUC (Bestyrelserne)

29. apr 2024

Birgit Lise Andersen blev den 18. april valgt til formand for Danske HF & VUC (Bestyrelserne). Hun vil arbejde for endnu bedre uddannelser og mere data i bestyrelsesarbejdet.

Hvad ser du frem til i dit virke som formand for Danske HF & VUC (Bestyrelserne)?

Jeg ser først og fremmest frem til at lære VUC-sektoren endnu bedre at kende. VUC’erne er meget forskellige, og det skaber en kompleks opgave for os i bestyrelsesforeningen.

Jeg ser også frem til at bidrage til endnu bedre uddannelser til unge og voksne i samarbejde med bestyrelserne, lederne og andre samarbejdspartnere. Det er en vigtig opgave at sikre, at unge og voksne også dem med kort skolebaggrund får mulighed for at uddanne sig mere.

Hvad er dine mærkesager?

Jeg har tre mærkesager, jeg vil fremhæve:

  1. Uddannelse til voksne. Der er alt for mange barrierer, når man som voksen vil uddanne sig eller skrifte spor. Brugerbetaling er en af dem. Det er en omvendt Robin Hood. Hvorfor skal dem med mindst uddannelse betale mest? Det giver ikke mening.
  1. Bestyrelsesarbejdet skal professionaliseres. De offentlige bestyrelser er den øverste ledelse på skolerne. Det er et stort ansvar, for det er os, der skal være med til at sikre kvaliteten på institutionerne. Så jeg ser frem til at arbejde med bestyrelsernes rolle og videreudvikle den. Både i forhold til at sikre, at der er de relevante kompetencer i bestyrelserne, og at vi bliver bedre til at arbejde med data i bestyrelserne.
  1. Hf er blevet en stærk ungdomsuddannelse. Vi ved, at der kommer til at ske noget med ungdomsuddannelserne. Hf er en af de uddannelser, der er i spil, og hf kan noget særligt. Vi kan tilbyde noget andet med hf, både den toårige og hf-enkeltfag, som er unikt. Men hvad sker der med det, når der kommer ændringer af ungdomsuddannelserne? Vi skal have et vågent blik på de utilsigtede konsekvenser, som ændringerne kan bringe med sig og værne om alt det gode VUC´erne har vist vi kan med hf.

Hvad er de største udfordringer i VUC-sektoren lige nu?

Der er to udfordringer, der kræver særlig opmærksomhed lige nu.

Den første er den kommende ungdomsuddannelse. Hvad kommer der til at ske der? Og ikke mindst, hvordan kommer det til at påvirke resten af uddannelserne på VUC? Hf-uddannelserne er blevet de store på VUC, og virkeligheden er i dag, at VUC’erne er afhængige af hf for at kunne udbyde voksenuddannelserne (avu, FVU, OBU) bredt i hele landet. Det må igen ikke gå ud over den gruppe af voksne, der har mindst uddannelse, for de har brug for et uddannelsestilbud tæt på.

Den anden udfordring er VUC’ernes økonomi. Der har været en lang højkonjunktur, så færre kursister har søgt ind på uddannelserne, og så har VUC’erne afgivet aktivitet til FGU. Disse forhold har gjort et indhug i VUC’ernes økonomi. Det er en vigtig opgave at få løst. Hvis man vil have uddannelse i hele landet – også steder, hvor der bor færre – så skal man erkende, at det koster lidt mere, for udgifterne er de samme, om der sidder 15 eller 25 personer i klassen. Men det er en investering for samfundet og gavner både virksomhederne, for de får mere kvalificeret arbejdskraft og det enkelte menneske.

Hvad er dit mål som formand for Danske HF & VUC (Bestyrelserne)

Jeg har to:

  1. Bidrage til endnu bedre uddannelser til unge og voksne med kort skolebaggrund.
  1. Kvalificere bestyrelsesarbejdet endnu mere.

Blå bog:

Navn: Birgit Lise Andersen

Uddannelse: Lærer (Emdrupborg Seminarium, 1986), Diplom Uddannelse i Organisationsudvikling og ledelse (CVU København og Nordsjælland, 2002) og MPA (CBS, 2017).

Erhvervserfaring: Næstformand for HF & VUC København Syd, bestyrelsesarbejde, rådgivning, netværk Fhv. skoleleder på Strandgårdsskolen i Ishøj Kommune (2004-2018), kommissionsmedlem af Regeringens Ledelseskommission (2017-2018), fhv. chefkonsulent/teamleder i KL (2018-2019), fhv. afdelingschef for Skole og Uddannelse i Albertslund Kommune (2019-2022) m.fl.

Seneste nyheder
Bedre transport er afgørende for unges uddannelse på landet

Bedre transport er afgørende for unges uddannelse på landet

Der bor færre på landet end i byerne. Men derfor behøver uddannelsestilbuddene ikke at være ringere. Det var et af de budskaber, der blev fremført på VUC Årsmøde 2024. Få busserne tilbage på vejene! Det var en af de vigtigste pointer, da Mette Pless, Ph.d. og...

HF&VUC NORD vinder årets uddannelsespris

HF&VUC NORD vinder årets uddannelsespris

VUC Uddannelsespris 2024 blev overrakt under årsmødet, og i år var det HF&VUC NORD, der kunne tage prisen med hjem. Stærkt samarbejde mellem undervisere, nærværende aktiviteter på et højaktuelt tema og et stærkt fokus på elevernes læring, tilegnelse af...