Tema

Partnerskaber for fremtiden

VUC’erne skal opkvalificere arbejdsstyrken til fremtidens arbejdsmarked, sikre gode hf-uddannelser til morgendagens medarbejdere og sørge for, at alle får mulighed for at tage en uddannelse.

Det er en kompleks opgave, da VUC’erne er født med elementer fra den danske folkeoplysningstradition og skiftende regeringers ønsker til voksen- og efteruddannelse. Derfor har VUC’er arbejdet aktivt med at etablere gode partnerskaber på tværs, så vi sammen kan sikre, at vi i fremtiden har den viden og arbejdsstyrke, vi har brug for.

VUC har historisk sin oprindelse i en kompleks blanding mellem elementer fra den danske folkeoplysningstradition og skiftende regeringers ønsker om at opkvalificere befolkningen. Det er i dette spændingsfelt mellem demokratisk dannelse, almen uddannelse for mangfoldige målgrupper og kompetenceudvikling, at VUC’s uddannelser, pædagogik og didaktik praktiseres og udvikles.

VUC tilbyder almene kompetencegivende uddannelser med voksenpædagogisk undervisning, som retter sig mod forskellige kontekster i kursistens aktuelle og fremtidige hverdagsliv. VUC Videnscenter støtter udvikling og styrkelse af en voksenpædagogisk undervisning. Dette involverer en undersøgende tilgang til hvordan uddannelserne spiller sammen med de kontekster, som kursisterne kommer fra og orienterer sig imod, så uddannelserne kan udvikles i samarbejde med konkrete afsender- og aftagergrupper for at styrke VUC’s muligheder for at være en aktiv uddannelsespartner, i sit dækningsområde og nationalt.

Mange VUC’er arbejder med at etablere og styrke uddannelsespartnerskaber med relevante lokale og regionale aktører med fokus på hvorledes kursisternes uddannelse og læring (almene, studiemæssige og faglige) kvalificeres og målrettes konkrete professioner og uddannelser (fx i form af toninger, uddannelsespakker, fagpakker mv.).

VUC deler viden 2023

– Årets konference med tema om partnerskaber afholdt den 4. oktober

Læs mere om vores partnerskaber herunder