Partnerskaber kan være en løsning på de vilde problemer

6. okt 2023

Der er gode muligheder for at skabe bedre sammenhæng i uddannelsessystemet med partnerskaber. Det kan endda være en af de vilde løsninger, samfundet har brug for. Det var temaet for dette års VUC deler viden-konference, der blev afholdt den 4. oktober.

Det er blevet sværere at løse samfundets problemer, for problemerne er mere komplekse – eller vildere – end tidligere.

Det var budskabet, da Sigge Winther Nielsen, direktør for INVI – Institut for Vilde Problemer, indtog scenen på VUC deler viden 2023 den 4. oktober på Kosmopol i København.

Temaet for årets konference var uddannelsespartnerskaber og hvilke potentialer og barrierer, der er. Konferencen bød både på spændende oplæg og workshops for de over 80 deltagere, hvor de hørte om partnerskaber i uddannelsesverdenen.

”Vi står tilbage med de sidste 20 procent af problemerne, som også er de vildeste. De første 80 procent blev løst af tidligere generationer. Men de var de lette,” sagde Sigge Winther Nielsen i sit oplæg.

Han pegede på den store kompleksitet i problemerne, som årsagen til, at for eksempel politiske reformer i dag har sværere ved at lykkedes end tidligere. Samtidigt er hastigheden i politik kun steget, hvilket ikke er til gavn for det politiske håndværk.

En af løsningerne kan være partnerskaber – men de kræver engagement fra alle aktører.

”Smid rygmærkerne, når I går ind til et partnerskab, ellers kommer de vilde løsninger ikke,” sagde Sigge Winther Nielsen.

Det budskab blev bakket op af Jacob Torfing, professor i politik og institutioner ved Roskilde Universitet. Partnerskaber skal være gensidigt forpligtende og have gensidig afhængighed. Parterne skal dele både tab og gevinster. På den måde får alle et ansvar for, at partnerskabet lykkes. Og så skal der skabes bedre rammer.

”I løbet af en arbejdsdag skal man forholde sig til tunge, administrative systemer, KPI’er, målsætninger og så lige holde et kaffemøde om et nyt partnerskab om eftermiddagen,” sagde Jacob Torfing og pegede på, at den måde, vi arbejder på i dag, er bygget på tidligere tiders bureaukrati, som ikke er forsvundet. Krav om dokumentation er højt sat, samtidigt med vi prøver at finde nye og bedre løsninger på stadigt mere komplekse problemer. Det gælder også i uddannelsesverdenen.

Konferencen blev rundet af med et oplæg fra Olivia Orlandi Grant, fungerende direktør i Ungdomsbureauet. Her var de unge temaet, og hvordan man bedst inddrager dem i partnerskaber.

”De unge i dag er ligeså engagerede som alle andre aldersgrupper. Men de engagerer sig på en anden måde,” sagde Olivia Orlandi Grant.

Hvis man vil have unge med i et partnerskab, skal man tage udgangspunkt i de unges virkelighed. Hvis bussen ikke passer med mødetiden på ens uddannelse, kan man så finde en anden løsning? Måske en, der betyder, at nogle af de ældre borgere, som er ensomme, men har en bil, også får noget ud af det? Det var emnet i en samtale, Olivia havde haft med to unge sosu-studerende. De fandt frem til, at man kunne lave et partnerskab, hvor de unge fik et lift i skole af de ældre, der til gengæld fik en at tale med. På den måde ville man kunne løse to problemer på en gang.

Olivia Orlandi Grant kom derfor med en sidste opfordring til deltagerne. At hvis man inddrager unge i beslutninger, der påvirker deres liv, vil de finde løsningerne på deres vilde problemer.

Seneste nyheder
HF&VUC NORD vinder årets uddannelsespris

HF&VUC NORD vinder årets uddannelsespris

VUC Uddannelsespris 2024 blev overrakt under årsmødet, og i år var det HF&VUC NORD, der kunne tage prisen med hjem. Stærkt samarbejde mellem undervisere, nærværende aktiviteter på et højaktuelt tema og et stærkt fokus på elevernes læring, tilegnelse af...

Ny formand for Danske HF & VUC (Bestyrelserne)

Ny formand for Danske HF & VUC (Bestyrelserne)

Den 18. april var der generalforsamling i Danske HF & VUC (Bestyrelserne), hvor der blandt andet skulle vælges ny formand. Det var en særlig generalforsamling, der blev afholdt i Danske HF & VUC (Bestyrelserne) den 18. april 2024 på Hotel Nyborg Strand. Efter...

Bestyrelsen for Danske HF & VUC fortsætter med samme bemanding

Bestyrelsen for Danske HF & VUC fortsætter med samme bemanding

Den 18. april var der generalforsamling i Danske HF & VUC, hvor blandt andet den ene post som næstformand var på valg. Den 18. april 2024 blev der afholdt generalforsamling i Danske HF & VUC på Hotel Nyborg Strand. I år var to pladser i bestyrelsen på valg –...