Netværk

VUC Verdensmålsforum

VUC Verdensmålsforum er et forpligtende fællesskab for VUC’er med det formål at styrke sektorens og skolernes arbejde med at gøre verdensmålene til en naturlig del af undervisningen, skolens drift og strategiske udvikling. Medlemmerne deler viden, erfaringer og praksisser om verdensmålsarbejdet, og videreudvikler praksisser herfor. 21 VUC’er er medlemmer af forrummet.

FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling adresserer det 21. århundredes grundlæggende globale udfordringer. Det kræver nytænkning af uddannelsernes rammer, praksisser og pædagogik, hvis vi skal nå målene. Uddannelserne har her en helt central rolle. Det handler om at sikre uddannelse til en bæredygtig fremtid for alle.

21 VUC’er har forpligtet sig til at arbejde for at fremme uddannelse for bæredygtig udvikling på deres skole. Se listen over medlemsskoler i VUC Verdensmålsforum her.

VUC Verdensmålsforum tager afsæt i UNESCO’s ’Whole school approach’, hvor arbejdet med bæredygtig udvikling ikke blot ses som et emne i undervisningen, men som et formål, der kræver nytænkning af institutionens rammer, praksisser og pædagogik. Forummet har formuleret rammer for medlemskab med beskrivelse af fem tilgange samt en række pejlemærker, der retter sig mod VUC’ernes arbejde med FN’s verdensmål i undervisningen, institutionsdrift og organisationsudvikling. Dokumentet er tænkt som redskab til at sætte retning på de områder, hvor skolerne ønsker at gøre mere, og som en god mulighed for at belyse, hvad skolerne allerede gør.

VUC Verdensmålsforum afholder netværksmøder fysisk så vel som online, og samarbejder med andre foreninger og organisationer om at planlægge og afholde forskellige former for aktiviteter og arrangementer med fokus på aktuelle temaer og problemstillinger samt viden- og erfaringsdeling i relation til uddannelse for bæredygtig udvikling.

Aktuelle arrangementer:

  • Webinar og netværksmøde om biodiversitet, den 9. maj 2023. I samarbejde med Danske Erhvervsskoler og -gymnasier og Danske Gymnasier. Læs mere her.
  • Webinar om nudging for bæredygtig adfærd på skolen, den 13. december 2022. I samarbejde med Danske Erhvervsskoler- og Gymnasier og Danske Gymnasier.
  • VUC’s Verdensmål 4.7 i uge 47 – et dagsseminar for faggruppeledere og kursistråd på alle VUC’er. Læs mere her.
  • Webinar og netværksmøde om bæredygtig skoledrift, den 31. oktober 2022. I samarbejde med Danske Erhvervsskoler- og Gymnasier og Danske Gymnasier.

VUC Videnscentret deltager desuden i en række tværsektorielle netværk, som arbejder for uddannelse for bæredygtig udvikling. Herunder kan bl.a. nævnes:

  • Handleplan for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling, hvor Danske HF & VUC er aktiv partner i to af uddannelsespartnerskaberne: Uddannelsespartnerskab om De gymnasiale uddannelser og uddannelsespartnerskab om Voksen- og efteruddannelse (VEU). Læs mere her.

Et udpluk af afholdte arrangementer:

  • En stor tværsektoriel konference med internationale oplægsholdere om Verdensmål 4.7 på ungdomsuddannelserne i samarbejde med Gymnasiernes Klimaalliance og Danske Erhvervsskolers netværk for FN’ Verdensmål i november 2021. Læs om denne på vm47.dk
  • Webinar og netværksmøder i 2021 samarbejde med Gymnasiernes Klimaalliance og Danske Erhvervsskolers netværk med temaerne ”Hvordan gør vi verdensmålene til et skoleprojekt?”, ”Bæredygtighed og elevdeltagelse” samt ”Bæredygtig ledelse”.
  • Konferencen VUC deler Viden ’Uddannelse for en bæredygtig fremtid’, marts 2019. Læs mere her.

VUC Verdensmålsforum faciliteres af VUC Videnscenter. Der er nedsat en styregruppe, som bidrager til planlægning og gennemførelse af aktiviteter i forummet.

VUC Verdensmåls styregruppe er:

– Carsten Gottschack Sørensen, VUC Storstrøm
– Helle Kjørnæs Jensen, KVUC
– Sune Stick, Hf og VUC Roskilde
– Charlotte Mandrup Ozimek, HF&VUC Nord

VUC Verdensmålsforum har udpeget en talsperson: Stig Holmelund Jarbøl, næstformand i Danske HF & VUC samt rektor for HF & VUC FYN, shj@vucfyn.dk

21 VUC’er er medlem af VUC Verdensmålsforum, se listen over medlemmer her.

Ønsker du at jeres VUC skal deltage i forummet, så kontakt chefkonsulent Susanne Murning på smu@vuc.dk.