Aktører til regeringen: Invester i ordblindeområdet

4. sep 2019

DEBAT: Det er uforståeligt, at man skærer på ordblindeområdet, når vi mangler kvalificeret arbejdskraft. Ordblinde kan bestride jobs på linje med medarbejdere, der ikke er ordblinde, hvis de får den rigtige støtte.

Af Pernille Brøndum, Søren Heisel og John Meinert
Hhv. formand for Danske HF & VUC, forbundssekretær i 3F, administrerende direktør i AOF

Bragt i Altinget den 4. september 2019

Der var engang, hvor ordblindhed var ensbetydende med et arbejdsliv som ufaglært eller på kanten. Den tid er heldigvis forbi. Med målrettet ordblindeundervisning kan ordblinde voksne i dag blive så gode funktionelle læsere, at de kan bestride jobs på linje med medarbejdere, der ikke er ordblinde.

Derfor er det uforståeligt, at der siden 2016 er sparet cirka 30 procent på ordblindeundervisningen i det danske uddannelsessystem – endda i en tid, hvor vi står med mangel på kvalificeret arbejdskraft.

Det gør en verden til forskel for en ung eller voksen at få hjælp til at håndtere sine udfordringer med ord og bogstaver. Samtidig er det et stort samfundsøkonomisk spild ikke at udnytte det store potentiale, der ligger i at mangedoble ordblinde voksnes jobmuligheder ved at løfte deres læse- og skrivekompetencer. Derfor skal vi sætte en helt ny kurs og begynde at investere i de ordblinde i stedet for at spare på deres undervisning.

Danmark ligger under OECD-niveau
På trods af at alle har ret til at blive testet for ordblindhed i 4. klasse, ser vi stadig alt for mange elever, der kommer ud af folkeskolen uden at vide, at de er ordblinde. For nogle betyder det, at de ikke får færdiggjort 9. klasse eller dropper at tage en ungdomsuddannelse, fordi de tror, at de ikke er dygtige nok. For andre indebærer det nederlag på nederlag, når de må afbryde deres uddannelse eller bliver valgt fra til et job, fordi de mangler ordblindeundervisning.

Derfor er det så vigtigt, at der også i voksenuddannelsessystemet er muligheder for målrettet ordblindeundervisning, så disse unge mennesker ikke tabes på gulvet. Ifølge OECD’s PIAAC-undersøgelsen fra 2013 ligger Danmark under OECD-niveau for læse- og skrivefærdigheder på trods af, at vi rent faktisk har redskaberne til at gøre noget ved det.

Men når man sparer på ordblindeundervisningen, svarer det til, at man erstatter kørestolen med krykker.

Brug for investeringer i ordblindeområdet
Det er essentielt, at vi bevarer og investerer i et godt tilbud om ordblindeundervisning for voksne. Det gælder både voksne, der vil tage en uddannelse, og folk, der allerede har været på arbejdsmarkedet i mange år. Når en medarbejder bliver væsentligt stærkere i at læse og skrive, skaber det både højere jobsikkerhed og bedre muligheder for efteruddannelse, hvilket igen åbner nye døre både på den nuværende arbejdsplads og i fremtiden på arbejdsmarkedet.

Hos VUC, AOF og 3F vil vi gerne hjælpe ordblinde voksne til at tage den uddannelse, de gerne vil, og tilbyde virksomhederne voksen- og efteruddannelse af deres medarbejdere til gavn for både den enkelte, virksomhed og hele vores samfund – og det kræver ordblindeundervisning af høj kvalitet.

Vi opfordrer derfor regeringen til at investere i ordblindeområdet, fremfor at følge den tidligere regerings kortsigtede besparelser.

Seneste nyheder
Hf på VUC er en vigtig vej til velfærdsuddannelserne

Hf på VUC er en vigtig vej til velfærdsuddannelserne

Hele 90 procent af kursisterne er enten i beskæftigelse eller i gang med en uddannelse to år efter, de har afsluttet deres hf-uddannelse på VUC. Og rigtig mange vælger at søge mod de stærkt efterspurgte professionsuddannelser til velfærdsområdet, viser en dugfrisk...

Hvorfor straffer vi voksne, der vil tage en uddannelse?

Hvorfor straffer vi voksne, der vil tage en uddannelse?

Af Pernille Brøndum, formand for Danske HF & VUC, og Asger Kjær Sørensen, forperson for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning I Danmark bryster vi os af vores uddannelsessystem. Vi er fælles om regningen gennem skatten, så alle har mulighed for at tage en...

Partnerskaber kan være en løsning på de vilde problemer

Partnerskaber kan være en løsning på de vilde problemer

Der er gode muligheder for at skabe bedre sammenhæng i uddannelsessystemet med partnerskaber. Det kan endda være en af de vilde løsninger, samfundet har brug for. Det var temaet for dette års VUC deler viden-konference, der blev afholdt den 4. oktober. Det er blevet...