Brev om uddannelse til ukrainske flygtninge

9. mar 2022

Kære Pernille Rosenkrantz-Theil, Mattias Tesfaye og Peter Hummelgaard

Krigen i Ukraine og den deraf følgende flygtningesituation kan desværre blive langvarig. Det betyder, at ukrainere, som kommer til Danmark, kan ende med at være her i en årrække. Derfor bør vi for både samfundets og ukrainernes skyld sikre os, at de har mulighed for løbende at opkvalificere sig, mens de arbejder, så deres kompetencer matcher arbejdsmarkedets behov.

Vi skriver til jer på vegne af landets voksenuddannelsescentre (VUC), fordi vi bakker op om, at regeringen og et flertal i Folketinget er blevet enige om, at ukrainske flygtninge i Danmark hurtigst muligt får adgang til uddannelse og arbejdsmarkedet, uanset hvor i Danmark de befinder sig. I den forbindelse er det afgørende, at arbejde og uddannelse kan kombineres og virke som hinandens forudsætninger frem for at blive set som et spørgsmål om enten-eller.

Hos VUC har vi lang erfaring med at styrke voksnes almene kompetencer i bl.a. dansk, engelsk, matematik og it. Samtidig er vores uddannelsestilbud fleksible og kan kombineres med arbejde og familieliv. En tredjedel af kursisterne på vores enkeltfagstilbud er således forældre.

I forbindelse med de igangværende drøftelser mellem regeringen, arbejdsmarkedets parter, KL og Danske Regioner om ukrainske flygtninge vil vi opfordre til, at regeringen medtænker ukraineres adgang til fleksible uddannelsestilbud tæt på, hvor de bor og arbejder. Dermed udgår ukrainerne ikke af arbejdsstyrken, mens de uddanner eller opkvalificerer sig.

Vi indgår meget gerne i drøftelser om, hvordan ovenstående kan sikres. Vi har omfattende erfaring med at skræddersy forløb til virksomheder, som har medarbejdere med behov for opkvalificering. Vores sektor har stor appetit på at lave lignende forløb til ukrainere i samarbejde med de centrale aktører på området, herunder arbejdsmarkedets parter og kommunerne.

Man kan for eksempel etablere turboforløb i arbejdsmarkedsrettet engelsk til brancher, hvor dansk ikke er nødvendigt, fx hotel- og restauration samt rengøring. Og oprette brancherettede danskforløb og/eller online undervisningsforløb, som kan følges uden for arbejdstid.

Vi stiller os som VUC-sektor til rådighed for en kommende indsats med at få ukrainere hurtigst muligt i uddannelse og arbejde og går gerne i dialog om, hvordan vi bedst løser opgaven.

Med venlig hilsen

Pernille Brøndum, formand for Danske HF & VUC
Ulla Koch, formand for Danske HF & VUC (Bestyrelserne)

Seneste nyheder
FGU og VUC løser en vigtig opgave for samfundet

FGU og VUC løser en vigtig opgave for samfundet

Af Pernille Brøndum, formand for Danske HF & VUC og Hanne Fischer, formand for direktør- og rektorkollegiet i FGU Danmark En af tidens meget omtalte udfordringer er, at vi i 2030 ifølge BUPL og Danske SOSU-skoler kommer til at mangle 14.000 pædagoger og 16.000...

Fælles brev til skoler og undervisere om undervisning til svære emner

Fælles brev til skoler og undervisere om undervisning til svære emner

Danske HF & VUC er gået sammen med en række andre skoleforeninger og foreninger på uddannelsesområdet om et fælles brev om undervisning i svære emner. Det er ikke alle emner, der er lige nemme at tage op i undervisningen. Det kan være emner om LGBT+-området,...