Regeringen spiller højt spil med VUC

Regeringen spiller højt spil med VUC

Af Verner Rylander-Hansen, fmd. for Danske HF & VUC, og Annette Nordstrøm Hansen, fmd. for Gymnasieskolernes Lærerforening Regeringen gambler med VUC. Nye tiltag fører til lukninger af mindre VUC-afdelinger uden for de store byer i Danmark. Det vil skævvride...
Regeringen spiller højt spil med VUC

Stop besparelserne på uddannelse – nu

Af Birgitte Vedersø (Danske Gymnasier), Ole Heinager (Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier-lederne), Stefan Hermann (Danske Professionshøjskoler), Charlotte Lundblad (Danske Erhvervsakademier), Verner Rylander-Hansen (Danske HF & VUC), Anders Bjarklev (Danske...
Regeringen spiller højt spil med VUC

Regeringens spareforslag vil sætte unge i venteposition

Pressemeddelelse udsendt den 31. august 2018. Fjernundervisning vil få mange unge til at falde fra, siger VUC-formand ”Det vil fungere som en stopklods for rigtig mange unge og dermed spænder regeringen i virkeligheden ben for sin egen fremdriftsreform.” Formanden for...
Regeringen spiller højt spil med VUC

Uddannelse er altid en god investering

Både samfundsøkonomisk og menneskeligt kan det kun betale sig at investere i uddannelse. Derfor er det vigtigt – politisk og hos institutionerne – at fokus holdes på, at så mange som muligt lykkes med deres uddannelse. Det gælder aktuelt i forhold til...