VUC: Høj pris for tvivlsom hjælp til erhvervsskoler

VUC: Høj pris for tvivlsom hjælp til erhvervsskoler

DEBAT: Der er ingen garanti for at samling af kursister over 25 år på erhvervsskoler giver flere elever på de trængte uddannelser. Til gengæld vil forslaget forringe samfundsvigtige tilbud om voksenuddannelse i de små byer og tyndt befolkede områder. Af Ulla Winther...
Regeringen spiller højt spil med VUC

Regeringen spiller højt spil med VUC

Af Verner Rylander-Hansen, fmd. for Danske HF & VUC, og Annette Nordstrøm Hansen, fmd. for Gymnasieskolernes Lærerforening Regeringen gambler med VUC. Nye tiltag fører til lukninger af mindre VUC-afdelinger uden for de store byer i Danmark. Det vil skævvride...
Stop besparelserne på uddannelse – nu

Stop besparelserne på uddannelse – nu

Af Birgitte Vedersø (Danske Gymnasier), Ole Heinager (Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier-lederne), Stefan Hermann (Danske Professionshøjskoler), Charlotte Lundblad (Danske Erhvervsakademier), Verner Rylander-Hansen (Danske HF & VUC), Anders Bjarklev (Danske...
Regeringens spareforslag vil sætte unge i venteposition

Regeringens spareforslag vil sætte unge i venteposition

Pressemeddelelse udsendt den 31. august 2018. Fjernundervisning vil få mange unge til at falde fra, siger VUC-formand ”Det vil fungere som en stopklods for rigtig mange unge og dermed spænder regeringen i virkeligheden ben for sin egen fremdriftsreform.” Formanden for...