Uddannelsesformænd: Der mangler politiske visioner for VUC

VUC er en succeshistorie, og derfor skal det omtales på samme måde. Det er samtidig på høje tid, at vi i fællesskab får udstukket en politisk og økonomisk kurs, som kan sikre VUC i fremtiden, skriver tre uddannelsesformænd. Af Pernille Brøndum, formand for Danske HF...
Den uundværlige hf skal slippes endnu mere ud af spændetrøjen

Aktører til regeringen: Invester i ordblindeområdet

DEBAT: Det er uforståeligt, at man skærer på ordblindeområdet, når vi mangler kvalificeret arbejdskraft. Ordblinde kan bestride jobs på linje med medarbejdere, der ikke er ordblinde, hvis de får den rigtige støtte. Af Pernille Brøndum, Søren Heisel og John Meinert...