FGU og VUC løser en vigtig opgave for samfundet

28. sep 2022

Af Pernille Brøndum, formand for Danske HF & VUC og Hanne Fischer, formand for direktør- og rektorkollegiet i FGU Danmark

En af tidens meget omtalte udfordringer er, at vi i 2030 ifølge BUPL og Danske SOSU-skoler kommer til at mangle 14.000 pædagoger og 16.000 SOSU’er. Det er en alvorlig udfordring, og det vil ramme en stor del af danskerne. Det er vores børn, vi ikke kan få passet, og vores ældre, der ikke får den hjælp, de har brug for.

Både VUC og FGU er et vigtigt led i fødekæden til flere uddannede pædagoger og SOSU’er samt andre faglærte, vi som samfund ikke kan undvære. Men vi er ramt af en voldsom nedgang i antallet af elever og kursister på grund af højkonjunkturen, og det har allerede haft store konsekvenser for vores afdelinger rundt om i landet. En VUC-afdeling er lukket i år, og en anden lukker i 2023. Både hos VUC og FGU er økonomien så presset, at stillinger blevet nedlagt, og gode medarbejdere er blevet afskediget.

Vi er selvfølgelig glade for, at regeringens finanslovsforslag indeholder midler til FGU og voksen- og efteruddannelse. Men der skal mere til på både den korte og lange bane, hvis VUC og FGU fortsat skal kunne lave de bedst mulige og målrettede tilbud til vores unge og voksne i hele landet.

Resultaterne på VUC og FGU taler et tydeligt sprog. Syv ud af 10 kursister på hf-uddannelserne er videre i job eller i gang med videregående uddannelse et halvt år efter VUC. 14 procent af dem, der begynder på pædagogstudiet, kommer fra VUC. PÅ FGU-området viser nyeste tal fra Børne- og Undervisningsministeriet, at 43 procent af landets FGU-elever er i gang med en uddannelse eller i arbejde fire måneder efter, de har afsluttet et forløb på FGU. Heraf er 29 procent fortsat på en ungdomsuddannelse, i mange tilfælde en erhvervsuddannelse.

En stor del af dem, der vælger FGU og VUC, har nogle komplekse udfordringer, som gør det svært at finde fodfæste i uddannelse og på arbejdsmarkedet. En del har allerede været i gang med en ungdomsuddannelse, men er faldet fra, nogle har psykiatriske diagnoser, mens andre igen ikke har haft de bedste resultater med fra grundskolen og derfor skal hæve deres niveau i for eksempel dansk og matematik, inden de kan tage en uddannelse. Fælles for dem er, at mange af dem vælger en professions- eller erhvervsuddannelse efter FGU eller VUC. Vi er afgørende elementer i uddannelsessektoren, fordi vi er der for mennesker, der ellers ville sidde fast i systemet uden uddannelse og job, hvis der ikke var et målrettet uddannelsestilbud til dem.

Men de grupper kommer kun i gang og holder ved, hvis de har mulighed for at gå på en skole, der ligger tæt på deres hjem. Vi ved af erfaring, at dem, der har en lidt tungere social eller faglig bagage eller børn og job ved siden af, har brug for et uddannelsestilbud tæt på. De tager ikke bussen til den næste by, hvis den lokale skole lukker. Derfor er det afgørende, at vi fortsat sikrer, at VUC og FGU er til stedet som et tilbud lokalt og tæt på målgrupperne.

Det rammer rekrutteringen til professionsuddannelser og erhvervsuddannelser, når vi lukker afdelinger. Det har vi ikke råd til som samfund. Med de enorme rekrutteringsudfordringer, der er under opsejling, har vi brug for alle hænder. Alle der kan og vil, skal have mulighed for at tage en uddannelse, men det kræver, at FGU og VUC er til stede bredt i hele landet.

Derfor er det vores klare ønske og håb, at politikerne meget bliver enige om både akutte og langsigtede løsninger, så FGU og VUC fortsat kan udføre den vigtige samfundsopgave, vi hver især er sat i verden for at løse. Herunder de yngre uden uddannelse og job, som er en målgruppe, der i mange år har været fokus på at hjælpe. Vi er nødt til at have et institutionslandskab, som kan rumme dem alle. Det er en nødvendig investering for både den enkelte og for samfundet, så vi er her, når konjunkturerne vender og flere tager uddannelse igen.

Samfundet sørger for, at der er de nødvendige brandstationer, selv om antallet af brande falder, for vi har brug for beredskabet. Det samme gælder FGU og VUC.

 

Debatindlægget blev bragt i Altinget Uddannelse den 28. september 2022.

Seneste nyheder
Q & A: Mød den nye formand for Danske HF & VUC (Bestyrelserne)

Q & A: Mød den nye formand for Danske HF & VUC (Bestyrelserne)

Birgit Lise Andersen blev den 18. april valgt til formand for Danske HF & VUC (Bestyrelserne). Hun vil arbejde for endnu bedre uddannelser og mere data i bestyrelsesarbejdet. Hvad ser du frem til i dit virke som formand for Danske HF & VUC (Bestyrelserne)? Jeg...

Bedre transport er afgørende for unges uddannelse på landet

Bedre transport er afgørende for unges uddannelse på landet

Der bor færre på landet end i byerne. Men derfor behøver uddannelsestilbuddene ikke at være ringere. Det var et af de budskaber, der blev fremført på VUC Årsmøde 2024. Få busserne tilbage på vejene! Det var en af de vigtigste pointer, da Mette Pless, Ph.d. og...