Generalforsamlinger i VUC-bestyrelser og besøg af Mattias Tesfaye

20. apr 2023

Den 19. april blev der afholdt generalforsamlinger i de to VUC-bestyrelser. Eftermiddagen bød på debat og besøg af børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye.

Den 19. april 2023 blev der afholdt generalforsamlinger i de to bestyrelser, Danske HF & VUC og Danske HF & VUC (Bestyrelserne).

I Danske HF & VUC var formand Pernille Brøndum på valg. Hun blev genvalgt uden modkandidat, og det samme gjorde næstformand, Stig Jarbøl, der også var på valgt.

Der var også en enkelt udskiftning i bestyrelsen, da Hanne Normann Michelsen, rektor på HF & VUC Klar, ikke genopstillede. Lena Søllingvraa Lindblad, rektor for Randers HF & VUC, blev valgt til den ledige plads i bestyrelsen. Anita Lindquist blev ligeledes genvalgt til bestyrelsen.

I Danske HF & VUC (Bestyrelserne), var to pladser i bestyrelsen på valg, da Sonja Mikkelsen fra Skanderborg-Odder Center for Uddannelse, har valgt at træde ud af bestyrelsen. Anne Jensen fra HF & VUC FYN blev genvalgt, mens Birgit Lise Andersen fra HF & VUC København Syd blev valgt til den anden plads. Stina Vrang Elias fra HF & VUC Nordsjælland blev valgt som suppleant. Den nye bestyrelse vil konstituere sig på det først kommende bestyrelsesmøde.

Debat om fremtidens uddannelser for voksne

Eftermiddagen bød på debat med et stærkt panel. Camilla Wang, forkvinde for Danske Professionshøjskoler, Kasper Palm, forbundssekretær i uddannelses- og IKT-sekretariatet i Dansk Metal, Astrid Carøe, ungdomsuddannelsesordfører for SF, Stina Vrang Elias, adm. direktør i Tænketanken DEA og Madeleine Steenberg Williams, forkvinde i DGS, debatterede, hvordan flere voksne kan komme i gang med en uddannelse.

”Der er brug for en anden finansieringsmodel, hvor man som voksen får bedre mulighed for at tage en uddannelse senere i livet. Økonomien for den enkelte er en barriere,” sagde Stina Vrang Elias under debatten.

Hun blev bakket op af Astrid Carøe, der også pegede på, at det kan være svært at få økonomien derhjemme til at hænge sammen, hvis man skal på SU som voksen. Samtidigt kan det være svært overhovedet komme i gang igen, hvis man tidligere har oplevet nederlag.

”Selvtillid er en vigtig faktor. Der er mange – især voksne – der tidligere har fået et knæk, og det skaber sammen med økonomien en barriere,” sagde Astrid Carøe.

Camilla Wang kunne også se gode muligheder i at få flere voksne ind på professionsuddannelserne ved at gøre systemet mere fleksibelt.

”Hvorfor skulle man ikke kunne bruge længere tid på at uddanne sig til sygeplejerske? En fuldtidsuddannelse på tre et halvt år kan være uoverskueligt, når man er voksen. Jeg savner bedre muligheder for, at man kan tage uddannelsen ved siden af et arbejde. Man vil kunne forsørge sig selv, men det vil selvfølgelig betyde, at man vil få brug for at strække uddannelsen mere ud,” sagde hun.

Hvad vil regeringen med voksenuddannelserne?

Det var et af de spørgsmål tilhørerne i salen gerne ville have svar på, da børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) lagde vejen forbi. Han droppede sin tale og gik i stedet direkte til spørgsmål fra medlemmerne.

Ministeren nåede bredt omkring og rundede både danskuddannelserne og overgangen til videregående uddannelser. Og at regeringen afventer de sidste to rapporter fra Reformkommissionen, inden de går i gang med yderligere politiske ændringer på undervisningsområdet. Mattias Tesfaye lod dog ikke til at være i tvivl om, at VUC’erne har en vigtig rolle.

”Det voksenpædagogiske miljø er vigtigt. VUC’erne har en vigtig opgave i forhold til de voksne, der ikke har fået alt med fra grundskolen og de ordblinde,” sagde han, inden han rundede af.

Seneste nyheder
Q & A: Mød den nye formand for Danske HF & VUC (Bestyrelserne)

Q & A: Mød den nye formand for Danske HF & VUC (Bestyrelserne)

Birgit Lise Andersen blev den 18. april valgt til formand for Danske HF & VUC (Bestyrelserne). Hun vil arbejde for endnu bedre uddannelser og mere data i bestyrelsesarbejdet. Hvad ser du frem til i dit virke som formand for Danske HF & VUC (Bestyrelserne)? Jeg...

Bedre transport er afgørende for unges uddannelse på landet

Bedre transport er afgørende for unges uddannelse på landet

Der bor færre på landet end i byerne. Men derfor behøver uddannelsestilbuddene ikke at være ringere. Det var et af de budskaber, der blev fremført på VUC Årsmøde 2024. Få busserne tilbage på vejene! Det var en af de vigtigste pointer, da Mette Pless, Ph.d. og...