Lærerig periode- men herligt at have kursister tilbage

29. apr 2020

De første 100 kursister er tilbage på VUC Storstrøm. Det er skønt at have kursister tilbage på skolen, fortæller administrerede direktør Martin Lasse Hansen Sieben, mens han reflekterer over, hvad corona-krisen har lært os og om sommerens ansøgertal til VUC.

Onsdag den 15. april slog VUC Storstrøm endelig dørene op efter en måneds total nedlukning. Et første skridt mod normalisering af undervisningen, men ikke nok til at få skolerne til at ligne sig selv, fortæller administrerende direktør på VUC Storstrøm Martin Lasse Hansen Sieben.

”Det er kun vores cirka 100 andenårselever på HF, der er tilbage. Alle førsteårseleverne og vores kursister på HF-enkeltfag, AVU og FVU fortsætter med den virtuelle undervisning.”

”Samtidig er det kun de lærere, der underviser andenårseleverne, der er tilbage på skolen, sammen med pedeller og rengøringspersonalet. Alle de øvrige undervisere og de administrative medarbejdere arbejder stadig hjemmefra. Jeg arbejder også selv stadig mest hjemme. Så skolerne er stadig halvtomme,” fortæller Martin Lasse Hansen Sieben.

VUC Storstrøm har afdelinger i både Næstved, Nykøbing Falster, Maribo, Faxe, Vordingborg og Nakskov. På de genåbnede afdelinger havde pedellerne travlt i dagene inden genåbningen, så undervisningen både overholder Sundhedsstyrelsens retningslinjer og Undervisningsministeriets krav til undervisning.

”Jeg synes, genåbningen indtil videre har fungeret godt. Vores pedeller har omrokeret klasseværelserne, så eleverne sidder med 2 meters mellemrum. Samtidig har vi struktureret undervisningen på den måde, at det er underviserne, der skifter lokale, så kursisterne kan blive siddende i deres klasse. Derudover har vi indskærpet over for vores kursister, at de skal spritte og vaske hænder jævnligt. Og vi forsøger så vidt muligt at lægge noget undervisningen udendørs i form af walk and talks,” fortæller Martin Lasse Hansen Sieben.

Usikkerheden er det største problem

I ledergruppen på VUC Storstrøm ser man meget frem mod en afklaring af, hvornår resten af skolens elever kan komme tilbage.

”Det lader jo til, at det først er omkring den 10. maj, at der kommer en udmelding fra statsministeren om næste fase i genåbningen. Indtil da arbejder vi med flere scenarier – både ift eksamen, dimission og logistik. Det er den usikkerhed om, hvor mange der kommer tilbage hvornår, der er vores største issue i øjeblikket. For usikkerheden gør det svært at planlægge, og at svare på kursisternes spørgsmål,” pointerer Martin Lasse Hansen Sieben.

Normalt skal HF-kursisterne op i alle fag, men i år skal de kun op til fire eksamener. I resten af fagene skal lærerne give dem en årskarakter, som blandt andet skal gives på baggrund af en såkaldt vurderingssamtale.

”Det der fylder mest hos eleverne er spørgsmål om eksamen og årskarakterer. Og mange af vores undervisere har spurgt ind til, hvordan vurderingssamtalerne konkret kommer til at foregå. Det glæder vi os meget til at få afklaring om.”

”Vi håber, at samtalerne kommer til at kunne foregå fysisk på skolerne. En virtuel vurderingssamtale kan fx optages med mobiltelefon, og resultere i både klager og uenighed. Her vil en vurderingssamtale face to face være en mindre radikal løsning.”, vurderer Martin Lasse Hansen Sieben.

En lærerig periode

“Jeg er imponeret over hvor hårdt både kursister og undervisere har arbejdet på, at få den virtuelle undervisning til at fungere. Men jeg kan mærke, at vores kursister glæder sig til at komme tilbage i det sociale rum. Og nogle kursister har haft svært ved at skabe struktur på deres liv og undervisning den seneste måned, så vi glæder os meget til at komme tilbage til normalen.”

Selv om de fleste glæder sig til at skolen kan åbne op for alle kursister, har den seneste måned også været lærerige, vurderer Martin Lasse Hansen Sieben

“Vi har alle været i gennem en stejl læringskurve, da vi lukkede ned over nat og overgik til det virtuelle rum. Ved learning by doing finder man jo ud af at man kan dobbelt så meget som man selv tror, og 10 gange så meget som sin mor tror. På den måde har vi virkelig rykket på de handleplaner for online-undervisning, som vi har lagt gennem flere år. Hvis vi skal sikre uddannelsestilbud på alle lokationer fremover skal vi tænke det virtuelle endnu mere ind. Her er vi blevet bedre, og det vil ruste os fremover, tror jeg.”

Ser frem mod søgningen til VUC

Søgningen til VUC er traditionelt meget konjunkturafhængigt. Når der er økonomisk nedgang i samfundet er der ofte flere der søger ind på VUC. Disse overvejelser fylder også hos Martin Lasse Hansen Sieben.

“Det bliver interessant at se om sommerens optag bliver berørt af den stigende ledighed. Det kan måske give anledning til at flere søger ind på både HF, og at der bliver endnu mere behov for veu inden for de brancher, der er blevet ekstra hårdt ramt. Fx i hotel- og restaruationsbranchen”.

“Måske der også er flere der har fået øjnene op for vigtigheden og jobsikkerheden i sundhedsuddannelserne. Det kan jeg godt forestille mig vil skabe ekstra søgning til vores 1-årige sundhedspakker på HF, slutter Martin Lasse Hansen Sieben.

Seneste nyheder
Q & A: Mød den nye formand for Danske HF & VUC (Bestyrelserne)

Q & A: Mød den nye formand for Danske HF & VUC (Bestyrelserne)

Birgit Lise Andersen blev den 18. april valgt til formand for Danske HF & VUC (Bestyrelserne). Hun vil arbejde for endnu bedre uddannelser og mere data i bestyrelsesarbejdet. Hvad ser du frem til i dit virke som formand for Danske HF & VUC (Bestyrelserne)? Jeg...

Bedre transport er afgørende for unges uddannelse på landet

Bedre transport er afgørende for unges uddannelse på landet

Der bor færre på landet end i byerne. Men derfor behøver uddannelsestilbuddene ikke at være ringere. Det var et af de budskaber, der blev fremført på VUC Årsmøde 2024. Få busserne tilbage på vejene! Det var en af de vigtigste pointer, da Mette Pless, Ph.d. og...