”Nogle dage tænker jeg, at det faktisk er en meget fed måde at arbejde på”

19. apr 2020

Virtuel undervisning er kommet ind under huden på alle undervisere i løbet af den seneste måned, men den mindre kontakt med de studerende er frustrerende. To undervisere fra et stort og et mindre VUC fortæller om overgangen til at være online-underviser.

Corona-krisen har vendt livet som underviser på hovedet. Fra at have brugt virtuel undervisning som et supplement til den traditionelle klasseundervisning, blev alle undervisere på landets VUC’er fra den ene uge til den anden kastet ud i at skulle udføre al deres undervisning digitalt. Det har været både hårdt og kaotisk. Men også givet erfaringer som vil ændre den måde, der vil blive undervist på i fremtiden.

Sine Lanng, der er lektor, og underviser i dansk og samfundsfag på THY-Mors HF & VUC har i fremtiden tænkt sig at benytte sig meget mere af korte elev-præsentationer afleveret som lydfiler.

”For at sikre at alle kursister deltager aktivt i online-undervisningen en har jeg suppleret undervisningen med, at kursisterne har skulle sende mig et mundtligt oplæg. Det har gjort, at også de læse- og skrivesvage elever er kommet mere på banen. Det vil jeg helt sikkert bruge fremover også, for det skaber en ny tankeproces hos kursisterne, at de ikke bare skal svare på mine spørgsmål, men selv skal reflektere over emnet og fortælle det mundtligt,” fortæller Sine Lanng.

Janni Petersen der er lektor på KVUC og underviser i geografi og samfundsfag, peger på, at online-undervisning vil blive langt nemmere at gå til fremover.

”Tidligere kunne det godt være en udfordring at stable et ordentlige virtuelle moduler sammen med kort varsel i forbindelse med fx kurser eller barn syg. Men nu har alle underviserne fået det ind under huden. Jeg tror det bliver lettere at tilrettelægge nogle lektioner hurtigt, fordi vi nu har en base af digitale undervisningsforløb og konkrete erfaringer, vi kan trække på,” fortæller Janni Petersen.

”Jeg tror også, at jeg vil variere laboratorie-undervisningen mere på den måde, at halvdelen af klassen arbejder online, og den anden møder op. Også fordi differentiering af undervisningen på mange måder er lettere at organisere online ved at give dem forskellige opgaver.”

Stor forskel på digitale erfaringer

Selv om fjernundervisning og online-undervisning i flere år har været vigtige elementer i VUC-sektoren, så er der stor forskel på hvor meget af undervisningen, der er foregået digitalt. Både mellem VUC’erne og internt i undervisergruppen på de enkelte VUC’er.

KVUC har mange kursister, der læser online-forløb på HF, og har derfor både opbygget en stor ekspertise i digital undervisning ligesom de har opbygget en læringsportal, som både interne og eksterne undervisere har kunnet trække på.

SUPPORT OG INSPIRATION TIL ONLINE-MATERIALER PÅ KVUC

Er du HF- eller STX-lærer – og har du brug for sparring eller support til din onlineundervisning? Så er du velkommen til at kontakte os. KVUC har mange års erfaring med onlineforløb på HF og Gymnasial Supplering, og vi har en omfattende digitaliseret materialesamling, som vi stiller til rådighed i denne tid.

Vi har samlet et team af erfarne online-lærere og teknikere, der er klar til at give support og sparring om:

  • Tekniske løsninger til forskellige virtuelle undervisningssituationer
  • Fagdidaktiske og pædagogiske muligheder og overvejelser.

Desuden kan du få adgang til KVUC’s digitale undervisningsressourcer, som omfatter øvelser og didaktiserede forløb i alle fag på HF og STX.

Kontakt: Center for Digital Undervisning på KVUC, Michael Bjarni Petersen Mail: mip@kvuc.dk, Mobil: 30104196

“På KVUC bruger vi Moodle som læringsplatform, hvor vi opbygger virtuelle forløb til vores online-elever. Med det system har jeg relativt nemt kunnet lave en slags hjemmeside for hvert hold, så alt materiale er samlet eet sted. Overblik og struktur er jo helt afgørende for elevernes udbytte i online-undervisning, så det har været rart at det tekniske var på plads allerede inden,” fortæller Janni Petersen.

”Men det har også været en stor hjælp, at vi havde en masse digitale undervisningsforløb liggende. Dem har jeg plukket i og bygget ovenpå, så de passer til mine hold.”

Digital undervisning har traditionelt fyldt væsentlig mindre på Thy-Mors HF & VUC. Sine Lanng har derfor ikke haft de samme digitale ressourcer at trække på.

”Det har været meget ’learning by doing’. Da ledelsen kunne fornemme, at vi skulle sendes hjem, fik alle undervisere, der havde behov, et kursus i Teams. Ellers har vi i undervisergruppen haft ret stor metodefrihed i forhold til, hvordan vi vil tilrettelægge online-undervisningen,” fortæller Sine.

”Jeg havde allerede planlagt de undervisningsforløb, vi skulle i gennem her i foråret, og derfor har jeg ikke benyttet mig af digitale undervisningsforløb andre steder fra. Så jeg forsøger at lave de forløb, jeg ville have lavet i den virkelige undervisning om til virtuel undervisning.”

Svært med relationer

Både Sine og Janni peger på, at det er kontakten til eleverne, de savner allermest.

”Jeg savner den tætte relation til mine elever. Man vælger jo det her job fordi man kan lide kontakten med dem. Jeg synes de er langt væk. På Google Meet-møder ser man jo kun dem, der taler, så der er nogle af mine elever, jeg ikke har set i en måned,” fortæller Sine Lanng.

”Men det har også været godt at opleve, at nogle af rollerne er byttet om. Nogle af eleverne er nærmest blomstret op, fordi de er mere aktive, når der skal leveres et produkt, end når de sidder i undervisningslokalet.”

Janni Petersen peger på, at det især er relationen til de svageste elever, der er svær at opretholde.

“Jeg oplever at de svageste elever er endnu svagere online. De er sværere at nå. Vi har Teams-møde med klassen hver dag kl 10, men de svageste møder ikke op der. Jeg prøver selvfølgelig at få fat i dem på anden vis, men jeg frygter et større frafald hos den gruppe,” fortæller Janni Petersen.

Vurderingssamtalen er hot stuff

Undervisningsministeriet har foreløbigt meldt ud, at kursisterne på HF skal op i mundtligt dansk og i den senest placerede mundtlige prøve samt skriftlig dansk og engelsk. Undervisningsministeriet vil komme med en endelig udmelding om prøvefagene i løbet af april måned. I fag uden eksamen skal underviserne give en standpunktskarakter. Heri indgår en vurderingssamtale. Afklaringen af hvordan denne vurderingssamtale skal foregå er noget, der fylder meget hos både Sine og Janni – og eleverne.

”På HF er det jo indgroet, at det er et miljø uden karakterer, hvor kursisterne ikke i løbet af året skal præstere eller være bange for at dumme sig overfor læreren. Derfor fylder det rigtig meget hos eleverne. Jeg håber virkelig, at der kommer nogle meget klare retningslinjer, så eleverne behandles ens, og så de får den karakter de ellers ville have fået”, pointerer Janni Petersen.

”Jeg ved jo godt, hvor dygtige mine elever er. Så jeg kan vælge både at spørge ind til deres styrker eller deres huller. Og en anden lærer kan gøre det omvendt. Jeg synes det er helt afgørende, at man finder en måde at sikre en ensartet karaktergivning på. Både på de enkelte skoler og på tværs af landet. Ellers er elevernes retssikkerhed i fare,” vurderer Sine Lanng.

Det grænseløse arbejde

Både Janni og Sine har tre børn, som de har skulle tage sig af sideløbende med arbejdet hjemmefra. Det har ikke været uden udfordringer.

“Min mand har heldigvis også arbejdet hjemme, men jeg har kun kunne nå mine arbejdstimer, fordi jeg også har arbejdet om aftenen og i weekenderne. Og jeg har måttet tænke meget over, hvordan jeg skal lave opgaver til eleverne, så elevernes udbytte er højt uden at jeg ikke selv drukner i rette-arbejde,” fortæller Janni Petersen.

Sine tegner det samme billede, men har også på mange måder sat pris på at arbejde hjemmefra.

”Den første uge var ren overlevelse med tre børn ved siden af. Men efter at vi har fået nogle rutiner sat op, så har der også været dage, hvor jeg tænker, at det er da en meget fed måde at arbejde på. Men arbejdet har også været 100 procent grænseløst. For man får beskeder fra eleverne på alle tider af døgnet. Så det kræver at man sætter nogle grænser op med ikke at svare mellem kl 16 og 20 for familiens skyld.

Seneste nyheder
Q & A: Mød den nye formand for Danske HF & VUC (Bestyrelserne)

Q & A: Mød den nye formand for Danske HF & VUC (Bestyrelserne)

Birgit Lise Andersen blev den 18. april valgt til formand for Danske HF & VUC (Bestyrelserne). Hun vil arbejde for endnu bedre uddannelser og mere data i bestyrelsesarbejdet. Hvad ser du frem til i dit virke som formand for Danske HF & VUC (Bestyrelserne)? Jeg...

Bedre transport er afgørende for unges uddannelse på landet

Bedre transport er afgørende for unges uddannelse på landet

Der bor færre på landet end i byerne. Men derfor behøver uddannelsestilbuddene ikke at være ringere. Det var et af de budskaber, der blev fremført på VUC Årsmøde 2024. Få busserne tilbage på vejene! Det var en af de vigtigste pointer, da Mette Pless, Ph.d. og...