Ny formand: VUC løser en vigtig samfundsopgave, som skal formidles bedre

11. apr 2019

Pernille Brøndum, rektor på Nordvestsjællands HF og VUC, er ny formand for Danske HF & VUC. En post hun siger ja til samtidig med sit 25-års jubilæum i sektoren. En sektor det ville være nødvendigt at opfinde, hvis vi altså ikke havde den i forvejen, mener den nye formand.

Af David Erichsen

Pernille Brøndum, ny formand for Danske HF & VUC

Rektor på Nordvestsjællands HF og VUC, Pernille Brøndum, er blevet valgt som ny formand for Danske HF & VUC. Valget fandt sted til Danske HF & VUC’s årlige generalforsamling, der blev afholdt 11. april på Hotel Nyborg Strand i forbindelse med sektorens årsmøde. Hun afløser Verner Rylander-Hansen på formandsposten.

Opgør med besparelser på uddannelsesområdet og vigtigheden af at VUC’s samfundsopgaver. Det er to emner, den nye formand for Danske HF & VUC vil have fokus på som noget af det første.

VUC tager udgangspunkt i den enkelte
”Det første jeg skal forholde mig til som formand er besparelserne på uddannelsesområdet. Det er afgørende for VUC, at vi er i stand til at levere det, man kan kalde bæredygtig undervisning. Kursister på VUC kommer med mange forskellige baggrunde og erfaringsrammer, ofte er motivationen også forskellig, og nogle skal begynde med at genfinde troen på sig selv i en undervisningssituation. Det er netop VUC’s styrke at tage udgangspunkt i den enkelte og understøtte den enkeltes udvikling så meget som muligt. Et udgangspunkt, der kræver tid til dialog og til at opbygge relationer, som ikke kan lykkes, hvis der proppes 40 kursister ind i samme klasse,” siger Pernille Brøndum.

Feedback frem for test- og målekultur
Det andet, den nye formand vil prioritere som noget af det første, er at synliggøre, hvad der er, VUC kan som institution, og hvorfor VUC’s opgave ikke bare kan løses andre steder.

”På VUC har vi undervisere og et studiemiljø, som er højt specialiserede i forhold til vores kursister. Du kan sige, at konkurrencestaten ikke dominerer så meget på VUC, da karakterræs, test og målinger fylder mindre. Det må ikke forveksles med lavere faglige krav, da vi i stedet for målekulturen prioriterer feedback og læringsdialog med vores kursister. Det er en tilgang, som virker for nogle mennesker, der ellers ville falde fra i andre studiemiljøer,” siger Pernille Brøndum.

VUC har en tilgang og et studiemiljø, som passer til dem, der har brug for ekstra støtte eller ikke er lykkedes på fx en erhvervsuddannelse eller gymnasiet, men det er også til rigtig mange ressourcestærke voksne, der bare vælger en anden vej gennem uddannelsessystemet, og som trives i vores kultur.

Fokus på samfundsopgaven og dokumentation
Det er også vigtigt at tydeliggøre, den opgave VUC løser for samfundet, mener den nye formand. Og det skal gøres på flere fronter.
”VUC er ikke vigtig i sig selv. Det, som betyder noget, er den reelle opgave, vi løser for samfundet, og den skal vi blive bedre til at kommunikere med både tal, fakta og gode eksempler. Vi er en sektor der løser rigtig mange vigtige opgaver, der skaber værdi for samfundet, men vi skal blive bedre til at dokumentere dem – og vi skal sætte ind, hvis nogle områder halter. Det er også vejen til en bedre forventningsafstemning i forhold til politikere, samarbejdspartnere og andre aktører om vores funktion i samfundet,” siger Pernille Brøndum.

Mere brug for efter- og videreuddannelse
Den nye formand mener, at VUC som sektor kommer til at spille en større rolle inden for efter- og videreuddannelse og samarbejde med virksomheder om kompetenceudvikling af folk i arbejde.

”På det område er vi i gang med at tage et større ansvar end tidligere. Vi har etableret en central enhed, der skal gøre det nemt for virksomheder at samarbejde med VUC, og som i sektoren binder enderne sammen og sørger for, at vi bedre kan samarbejde på tværs. Det vi kan tilbyde, passer med de behov, arbejdsmarked efterlyser. Medarbejderne skal kunne følge med de krav, der kommer, efterhånden som virksomheden udvikler sig. Og det kræver efteruddannelse. Vi har taget nogle gode initiativer, som jeg tror skal styrkes yderligere, da det er et område som udvikler sig hurtigt, ” siger Pernille Brøndum.

En uddannelsesopgave med mening
På spørgsmålet om, hvorfor Pernille Brøndum overhovedet vil være formand, falder svaret med det samme.

”Til sommer har jeg 25-års jubilæum i VUC. Jeg kan se, hvor meget det, vi gør som sektor år efter år, giver værdi for rigtig mange mennesker. Ligesom alle andre medarbejdere på VUC – uanset niveau – smitter det positivt af på dig, at du er med til, at folk kan uddanne sig og komme videre i livet – også dem, der måske havde givet op. Det er en fantastisk motiverende kerneopgave” siger Pernille Brøndum.
Den nye formand vil også prioritere at bygge videre på de allerede gode samarbejdsrelationer til politikere, fagforeninger, GL, uddannelsesforbundet etc. Hun ser frem til formandsopgaven med ro i sindet.

”Det skyldes i høj grad, at jeg som formand for Danske HF & VUC er en del af en stærk og meget aktiv bestyrelse med erfarne mennesker og en dynamisk sektor. Så det er langt fra en opgave jeg skal løfte alene.”

Pernille Brøndum er i først omgang valgt for en periode på 2 år – og skal derefter genvælges for at fortsætte som formand. Danske HF & VUC – er en forening for landets 30 VUC’er.

Se også pressemeddelelse fra generalforsamlingen.

Læs også interview i Altinget: Ny formand vil tydeliggøre VUC’s eksistensberettigelse.

Seneste nyheder
Q & A: Mød den nye formand for Danske HF & VUC (Bestyrelserne)

Q & A: Mød den nye formand for Danske HF & VUC (Bestyrelserne)

Birgit Lise Andersen blev den 18. april valgt til formand for Danske HF & VUC (Bestyrelserne). Hun vil arbejde for endnu bedre uddannelser og mere data i bestyrelsesarbejdet. Hvad ser du frem til i dit virke som formand for Danske HF & VUC (Bestyrelserne)? Jeg...

Bedre transport er afgørende for unges uddannelse på landet

Bedre transport er afgørende for unges uddannelse på landet

Der bor færre på landet end i byerne. Men derfor behøver uddannelsestilbuddene ikke at være ringere. Det var et af de budskaber, der blev fremført på VUC Årsmøde 2024. Få busserne tilbage på vejene! Det var en af de vigtigste pointer, da Mette Pless, Ph.d. og...