Pernille Brøndum genvalgt som formand for Danske HF & VUC

21. apr 2021

Den 21. april afholdt Danske HF & VUC generalforsamling, som igen i år foregik online. Formand for Danske HF & VUC, Pernille Brøndum, blev genvalgt, og fortalte om de vigtigste prioriteter for det kommende år.

Også i år blev generalforsamlingen i Danske HF & VUC afholdt online grundet covid-19. Selvom deltagerne måtte nøjes med at hilse på hinanden bag skærmen, var stemningen høj og optimistisk.

I år var formand Pernille Brøndum på genvalg sammen med bestyrelsesmedlemmerne Anita Lindquist, rektor på KVUC, og Hanne Normann Michelsen, rektor på HF & VUC Klar, mens Tue Sanderhage, direktør for Vestegnen HF & VUC, var på valg til den ledige post i bestyrelsen. Samtidigt stillede Stig Jarbøl, rektor for HF & VUC Fyn, op som næstformand. Alle fem blev valgt uden modkandidater.

Under generalforsamlingen gennemgik Pernille Brøndum og resten af bestyrelsen nogle af de vigtigste resultater fra det seneste år og de vigtigste prioriteter for det kommende år.

Blandt de vigtigste emner i det kommende år er de politiske forhandlinger om elevfordeling og reform af taxametersystemet. Det vil bestyrelsen følge tæt, ligesom den også vil fortsætte den gode dialog og det konstruktive samarbejde, den har haft med mange af de andre interesseorganisationer på uddannelsesområdet, fagforeninger, Mødrehjælpen og Børne- og Undervisningsministeriet de seneste år.

Bestyrelsen vil også følge med i arbejdet i den nye kommission for 2. generationsreformer, som er et emne på det kommende årsmøde for Danske HF & VUC den 28. april.

Pernille Brøndum sluttede generalforsamlingen af med at takke alle rektorerne og skolerne rundt om i landet for deres arbejde i et år, der har været præget af nedlukning, genåbning og nye opgaver som selvtest. Hun håbede også, at det kommende år vil byde på flere fysiske møder.

Efter generalforsamlingen ser bestyrelsen for Danske HF & VUC sådan ud:

Pernille Brøndum, formand

Lene Yding, næstformand

Stig Jarbøl, næstformand

Anita Lindquist, bestyrelsesmedlem

Hanne Normann Michelsen, bestyrelsesformand

Tue Sanderhage, bestyrelsesmedlem

Lene Søllingvraa Lindblad, 1. suppleant

Line Simonsen, 2. suppleant

Seneste nyheder
Fire nye hf ASF-klasser på VUC

Fire nye hf ASF-klasser på VUC

Unge med en autismediagnose får fremover endnu bedre muligheder for at tage en ungdomsuddannelse med de nye ASF-klasser. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har offentliggjort, hvor de seks nye permanente ASF-klasser (Autisme Spektrum Forstyrrelse) skal placeres....

Hf på VUC er en vigtig vej til velfærdsuddannelserne

Hf på VUC er en vigtig vej til velfærdsuddannelserne

Hele 90 procent af kursisterne er enten i beskæftigelse eller i gang med en uddannelse to år efter, de har afsluttet deres hf-uddannelse på VUC. Og rigtig mange vælger at søge mod de stærkt efterspurgte professionsuddannelser til velfærdsområdet, viser en dugfrisk...

Hvorfor straffer vi voksne, der vil tage en uddannelse?

Hvorfor straffer vi voksne, der vil tage en uddannelse?

Af Pernille Brøndum, formand for Danske HF & VUC, og Asger Kjær Sørensen, forperson for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning I Danmark bryster vi os af vores uddannelsessystem. Vi er fælles om regningen gennem skatten, så alle har mulighed for at tage en...