Pernille Brøndum genvalgt som formand for Danske HF & VUC

21. apr 2021

Den 21. april afholdt Danske HF & VUC generalforsamling, som igen i år foregik online. Formand for Danske HF & VUC, Pernille Brøndum, blev genvalgt, og fortalte om de vigtigste prioriteter for det kommende år.

Også i år blev generalforsamlingen i Danske HF & VUC afholdt online grundet covid-19. Selvom deltagerne måtte nøjes med at hilse på hinanden bag skærmen, var stemningen høj og optimistisk.

I år var formand Pernille Brøndum på genvalg sammen med bestyrelsesmedlemmerne Anita Lindquist, rektor på KVUC, og Hanne Normann Michelsen, rektor på HF & VUC Klar, mens Tue Sanderhage, direktør for Vestegnen HF & VUC, var på valg til den ledige post i bestyrelsen. Samtidigt stillede Stig Jarbøl, rektor for HF & VUC Fyn, op som næstformand. Alle fem blev valgt uden modkandidater.

Under generalforsamlingen gennemgik Pernille Brøndum og resten af bestyrelsen nogle af de vigtigste resultater fra det seneste år og de vigtigste prioriteter for det kommende år.

Blandt de vigtigste emner i det kommende år er de politiske forhandlinger om elevfordeling og reform af taxametersystemet. Det vil bestyrelsen følge tæt, ligesom den også vil fortsætte den gode dialog og det konstruktive samarbejde, den har haft med mange af de andre interesseorganisationer på uddannelsesområdet, fagforeninger, Mødrehjælpen og Børne- og Undervisningsministeriet de seneste år.

Bestyrelsen vil også følge med i arbejdet i den nye kommission for 2. generationsreformer, som er et emne på det kommende årsmøde for Danske HF & VUC den 28. april.

Pernille Brøndum sluttede generalforsamlingen af med at takke alle rektorerne og skolerne rundt om i landet for deres arbejde i et år, der har været præget af nedlukning, genåbning og nye opgaver som selvtest. Hun håbede også, at det kommende år vil byde på flere fysiske møder.

Efter generalforsamlingen ser bestyrelsen for Danske HF & VUC sådan ud:

Pernille Brøndum, formand

Lene Yding, næstformand

Stig Jarbøl, næstformand

Anita Lindquist, bestyrelsesmedlem

Hanne Normann Michelsen, bestyrelsesformand

Tue Sanderhage, bestyrelsesmedlem

Lene Søllingvraa Lindblad, 1. suppleant

Line Simonsen, 2. suppleant

Seneste nyheder
FGU og VUC løser en vigtig opgave for samfundet

FGU og VUC løser en vigtig opgave for samfundet

Af Pernille Brøndum, formand for Danske HF & VUC og Hanne Fischer, formand for direktør- og rektorkollegiet i FGU Danmark En af tidens meget omtalte udfordringer er, at vi i 2030 ifølge BUPL og Danske SOSU-skoler kommer til at mangle 14.000 pædagoger og 16.000...

Fælles brev til skoler og undervisere om undervisning til svære emner

Fælles brev til skoler og undervisere om undervisning til svære emner

Danske HF & VUC er gået sammen med en række andre skoleforeninger og foreninger på uddannelsesområdet om et fælles brev om undervisning i svære emner. Det er ikke alle emner, der er lige nemme at tage op i undervisningen. Det kan være emner om LGBT+-området,...