Pernille Brøndum genvalgt som formand for Danske HF & VUC

21. apr 2021

Den 21. april afholdt Danske HF & VUC generalforsamling, som igen i år foregik online. Formand for Danske HF & VUC, Pernille Brøndum, blev genvalgt, og fortalte om de vigtigste prioriteter for det kommende år.

Også i år blev generalforsamlingen i Danske HF & VUC afholdt online grundet covid-19. Selvom deltagerne måtte nøjes med at hilse på hinanden bag skærmen, var stemningen høj og optimistisk.

I år var formand Pernille Brøndum på genvalg sammen med bestyrelsesmedlemmerne Anita Lindquist, rektor på KVUC, og Hanne Normann Michelsen, rektor på HF & VUC Klar, mens Tue Sanderhage, direktør for Vestegnen HF & VUC, var på valg til den ledige post i bestyrelsen. Samtidigt stillede Stig Jarbøl, rektor for HF & VUC Fyn, op som næstformand. Alle fem blev valgt uden modkandidater.

Under generalforsamlingen gennemgik Pernille Brøndum og resten af bestyrelsen nogle af de vigtigste resultater fra det seneste år og de vigtigste prioriteter for det kommende år.

Blandt de vigtigste emner i det kommende år er de politiske forhandlinger om elevfordeling og reform af taxametersystemet. Det vil bestyrelsen følge tæt, ligesom den også vil fortsætte den gode dialog og det konstruktive samarbejde, den har haft med mange af de andre interesseorganisationer på uddannelsesområdet, fagforeninger, Mødrehjælpen og Børne- og Undervisningsministeriet de seneste år.

Bestyrelsen vil også følge med i arbejdet i den nye kommission for 2. generationsreformer, som er et emne på det kommende årsmøde for Danske HF & VUC den 28. april.

Pernille Brøndum sluttede generalforsamlingen af med at takke alle rektorerne og skolerne rundt om i landet for deres arbejde i et år, der har været præget af nedlukning, genåbning og nye opgaver som selvtest. Hun håbede også, at det kommende år vil byde på flere fysiske møder.

Efter generalforsamlingen ser bestyrelsen for Danske HF & VUC sådan ud:

Pernille Brøndum, formand

Lene Yding, næstformand

Stig Jarbøl, næstformand

Anita Lindquist, bestyrelsesmedlem

Hanne Normann Michelsen, bestyrelsesformand

Tue Sanderhage, bestyrelsesmedlem

Lene Søllingvraa Lindblad, 1. suppleant

Line Simonsen, 2. suppleant

Seneste nyheder
Danske HF & VUC på folkemødet 2023

Danske HF & VUC på folkemødet 2023

Danske HF & VUC deltager med hele bestyrelsen på årets folkemøde i Allinge den 15.-17. juni. Som noget nyt i år har Danske HF & VUC sit eget telt, hvor der vil være masser af debatter og aktivitet i løbet af folkemødet. Blandt andet debat om, hvordan vi bedst...

Gode takter i reformudspil, men vi skal passe på benspænd

Gode takter i reformudspil, men vi skal passe på benspænd

Reformkommissionen offentliggjorde i dag sine anbefalinger om børn og unges vej gennem uddannelsessystemet. Det er positivt, at kommissionen anerkender og anbefaler hf som en hovedvej til velfærdsuddannelserne. Men vi skal passe på med at lave benspænd for de unge,...

Generalforsamlinger i VUC-bestyrelser og besøg af Mattias Tesfaye

Generalforsamlinger i VUC-bestyrelser og besøg af Mattias Tesfaye

Den 19. april blev der afholdt generalforsamlinger i de to VUC-bestyrelser. Eftermiddagen bød på debat og besøg af børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye. Den 19. april 2023 blev der afholdt generalforsamlinger i de to bestyrelser, Danske HF & VUC og...