Teknologiforståelse er vigtigt på VUC og hf

29. jan 2021

Af Daniel Schwartz Bojsen og Pernille Brøndum
Direktør for sundhed, social og engineering på Professionshøjskolen Absalon og rektor på Nordvestsjællands HF & VUC og formand for Danske HF & VUC – Lederne

Inden for sundhedsområdet bruger vi hver dag teknologien som hjælpemiddel.

Sygeplejerskerne ser teknologien som noget, der kan støtte dem i deres pleje, noget, der kan give overblik. Men samtidig kan det også være udfordrende og stille nye krav.

De må ikke glemme fokus på patienten. Det er vigtigt at vide, hvornår en given teknologi, eksempelvis en saturationsmåler, der måler iltmætningen i blodet, kan bruges, og hvornår den ikke er tilstrækkelig. Det kræver en sikker viden om den pågældende teknologi.

Derfor vil det være oplagt, at en HF-kursist på VUC, der er i gang med en såkaldt sygeplejepakke, supplerer fagene biologi, kemi og matematik med faget teknologiforståelse, ligesom det naturligvis bør indgå i HF’s øvrige naturvidenskabelige fagpakker.

Hvad enten HF-kursisten vil læse videre til skolelærer, bioanalytiker, diplomingeniør, bygningskonstruktør, multimediedesigner eller laborant, vil de blive udfordret på deres teknologiforståelse både på uddannelserne og i deres efterfølgende jobfunktioner.

Indtænk teknologi i STX, HF og VUC
Der foregår for øjeblikket en diskussion om, hvorvidt teknologiforståelse som fag i de gymnasiale uddannelser kun skal være på HTX, eller om det også skal indføres i det almene gymnasium.

Selvfølgelig skal teknologiforståelse indtænkes i STX, men det bør også gælde HF – både på gymnasier og VUC’er. HF blev ved reformen i 2017 primært målrettet korte og mellemlange videregående uddannelser, og ser man på Professionshøjskolen Absalons optagelse i september 2020, havde cirka en tredjedel af de nye studerende en HF-eksamen som adgangsgivende baggrund, og knap en fjerdedel af de optagede havde en eksamen fra et VUC.

En række af Absalons uddannelser er målrettet job, hvor teknologiforståelse og brug af moderne teknologi er en del af dagligdagen, hvorfor professionsrettet teknologiforståelse er en central del af uddannelserne.

HF-elever samt kursister på HF på alle landets voksenuddannelsescentre (VUC) har altså i lige så høj grad som STX- og HTX-elever brug for en større teknologiforståelse, når de skal videre i uddannelse på korte og mellemlange videregående uddannelser på erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Teknologiforståelse skal indgå i øvrige fag på HF
Undervisningsministeriet har igangsat et treårigt forsøg med teknologiforståelse som en ny faglighed i folkeskolen.

Teknologiforståelse handler om, at eleverne nysgerrigt og kritisk skal forstå at forholde sig til digitale teknologier og digitaliseringen af samfundet. De skal kunne forme teknologien frem for blot at bruge den. På samme måde bør teknologiforståelse indgå som et element i en lang række af de øvrige fag på HF.

Teknologiforståelse som selvstændig faglighed forener humanistiske, kreative og datalogiske fagfelter med henblik på at danne og uddanne HF-kursisterne til at kunne undersøge, forstå og diskutere menneskers brug af digital teknologi.

Teknologiforståelse skal også ruste HF-kursister til at deltage som aktive, kritiske og demokratiske borgere i et digitaliseret samfund, hvor teknologi spiller en stadigt større rolle.

Det er vigtigt, at HF-kursister og dermed et væsentligt antal af fremtidens skolelærere, sygeplejersker, bioanalytikere og laboranter er opmærksomme på, hvordan den hensigt, der er indlejret i teknologien, konstruerer samfundet for os, så vi ikke glemmer de værdier og det demokrati, som vi har kæmpet for de seneste par hundrede år.

Debatindlægget blev bragt på Altinget Uddannelse den 29. januar 2021.

Seneste nyheder
Q & A: Mød den nye formand for Danske HF & VUC (Bestyrelserne)

Q & A: Mød den nye formand for Danske HF & VUC (Bestyrelserne)

Birgit Lise Andersen blev den 18. april valgt til formand for Danske HF & VUC (Bestyrelserne). Hun vil arbejde for endnu bedre uddannelser og mere data i bestyrelsesarbejdet. Hvad ser du frem til i dit virke som formand for Danske HF & VUC (Bestyrelserne)? Jeg...

Bedre transport er afgørende for unges uddannelse på landet

Bedre transport er afgørende for unges uddannelse på landet

Der bor færre på landet end i byerne. Men derfor behøver uddannelsestilbuddene ikke at være ringere. Det var et af de budskaber, der blev fremført på VUC Årsmøde 2024. Få busserne tilbage på vejene! Det var en af de vigtigste pointer, da Mette Pless, Ph.d. og...