Uddannelsespolitiske visioner, ja tak! Danske unge skal blive digitale verdensborgere

17. sep 2019

Bragt i Fyens.dk den 13. september 2019

Af Birgitte Vedersø (Danske Gymnasier), Ole Heinager (Danske Erhvervsskoler og –Gymnasierlederne), Stefan Hermann (Danske Professionshøjskoler), Pernille Brøndum (Danske HF & VUC), m.fl.

Det kræver nytænkning og samarbejde at løse udfordringerne med globalisering, digitalisering og klima. Lad os derfor i fællesskab skabe en vision for, hvordan uddannelserne kan bidrage til at uddanne verdensborgere, der ud over høj faglig viden er drevet af nysgerrighed, fællesskab og fokus på det hele mennesker.

Elever og studerende er så småt ved at tage hul på et nyt skoleår/studieår. I år kan de formentlig gøre det med lidt større optimisme end sidste år. Årsagen er, at der blæser nye politiske vinde i Danmark og dermed sendes nye signaler på uddannelsesområdet.

Efter flere år med nedskæringer på alt fra ungdomsuddannelser, voksen- og efteruddannelse over korte, mellemlange og lange videregående uddannelser ville danskerne en anden vej. Nu ses samme ændring også på Christiansborg, hvor der er flertal for at afskaffe omprioriteringsbidraget på 2 pct. Hele UddannelsesDanmark er glade for, at der nu synes at være konsensus omkring at se uddannelse som en investering i vores fælles fremtidige velstand og velfærd.

Vi konstaterer med glæde, at Socialdemokratiet, Radikale, SF og Enhedslisten i deres politiske forståelse skriver: ”Vi skal satse på uddannelse. Så vores unge kan udfolde og udfordre sig så meget, som de kan – og så hver ny generation går en bedre fremtid i møde end den forrige. I et velfærdssamfund som det danske skal det ikke være ens baggrund, der afgør, hvilke muligheder man har i livet.”

Det er en stærk og visionær målsætning, som vi ser frem til at bidrage til. Samtidig vil vi minde regeringen om dens løfter, hvis de skulle blive glemt på vejen igennem finanslovsforhandlingerne.

På dette års Folkemøde ønskede vi med debatten ”Tilbage til uddannelser i verdensklasse” at samle nogle bud på, hvordan vi investerer målrettet i nogle af de indsatsområder, som er allervigtigst, for at vores unge mennesker er rustet til den fremtid, der venter dem.

Især tre udfordringer er vigtige at holde fokus på: Globalisering, digitalisering og klima.

Globaliseringen er kommet for at blive, og verden skrumper dag for dag. Globaliseringen stiller store krav til, at vi får alle unge og vokse med, hvis vi skal have et Danmark i balance. Uddannelse og forskning spiller en nøglerolle, både hvis Danmark og danske unge skal placere sig i det globale førerfelt.

Kunstig intelligens vil ændre styrkeforholdet mellem virksomheder og lande. Den udvikling kommer formentlig kun til at gå stærkere i årene, der kommer. Vi skal investere klogt og langsigtet i digitalisering af uddannelserne på alle niveauer for at danske unge kan blive digitale verdensborgere. Det kræver helt konkret, at vi investerer i at opkvalificere de lærerkræfter, der både skal have forudsætningerne for at vælge digitale redskaber og platforme til og fra i undervisningen, og som skal undervise elever og studerende i alt fra 3D print til avancerede algoritmer og udvikling af kunstig intelligens.

På samme måde bør klimaet være et helt centralt indsatsfelt i det danske uddannelsessystem. Menneskets samspil med naturen er mere kritisk end nogensinde før. Regeringens egen målsætning om at reducere CO2-udslippet med 70 pct. inden 2030 kommer ikke i mål, med mindre forskere, uddannelsesinstitutioner og skoler tænker med. Det er dem, vi i de kommende år uddanner i vores uddannelsessystem, der skal bidrage til at udtænke de løsninger, som skal virkeliggøre regeringens ambitiøse klimamålsætning.

For alle tre udfordringer gælder, at det kræver nytænkning, viden og samarbejde at løse dem. Derfor har vi brug for unge og voksne, der kan tænke nyt, tænke stort og tænke selv. Det er vi allerede gode til i alle danske uddannelser.

Lad os derfor i fællesskab skabe en vision for, hvordan uddannelserne kan bidrage til at uddanne verdensborgere, der ud over høj faglig viden er drevet af nysgerrighed, fællesskab og fokus på det hele mennesker, som vores nye uddannelses- og forskningsminister og vores nye undervisningsminister er fortalere for. Der er nok at tage fat på, og vi i uddannelsessektoren glæder os til samarbejdet.

Seneste nyheder
Q & A: Mød den nye formand for Danske HF & VUC (Bestyrelserne)

Q & A: Mød den nye formand for Danske HF & VUC (Bestyrelserne)

Birgit Lise Andersen blev den 18. april valgt til formand for Danske HF & VUC (Bestyrelserne). Hun vil arbejde for endnu bedre uddannelser og mere data i bestyrelsesarbejdet. Hvad ser du frem til i dit virke som formand for Danske HF & VUC (Bestyrelserne)? Jeg...

Bedre transport er afgørende for unges uddannelse på landet

Bedre transport er afgørende for unges uddannelse på landet

Der bor færre på landet end i byerne. Men derfor behøver uddannelsestilbuddene ikke at være ringere. Det var et af de budskaber, der blev fremført på VUC Årsmøde 2024. Få busserne tilbage på vejene! Det var en af de vigtigste pointer, da Mette Pless, Ph.d. og...