Undersøgelse: VUC løfter en stor samfundsopgave

10. sep 2020

Hf-uddannelsen på VUC er en stor samfundsmæssig gevinst.

Både økonomisk og menneskeligt gør VUC en kæmpe forskel, dokumenterer en ny undersøgelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Ni ud af ti elever, som afslutter en hf-uddannelse er i uddannelse eller beskæftigelse to år efter, viser undersøgelsen. Og VUC leverer mange færdiguddannede, som siden begynder på de mellemlange velfærdsuddannelser som pædagog, folkeskolelærer, sygeplejerske, der bliver en mangelvare i fremtiden ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

De fornemme resultater, som VUC leverer, skal ses i lyset af, at mange af eleverne kommer med et dårligt udgangspunkt for at gå i skole, viser undersøgelsen. Eleverne har i forhold til gennemsnittet af befolkningen dårlige karakterer fra folkeskolen, dårligere uddannede forældre, og de har ofte afbrudte uddannelser bag sig.

“Undersøgelsen viser, at VUC lykkes med at samle unge op, som har det svært, og som har dårlige kort på hånden i forhold til at tage en uddannelse. VUC løfter en vigtig opgave i samfundet,” siger Mie Dalskov Pihl, som er chefanalytiker i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

God investering

Mie Dalskov Pihl peger på, at hf på VUC er en god samfundsmæssig investering.

“Både for den enkelte og for samfundet er det en god økonomisk investering. Mange af disse unge og unge voksne har ellers ikke anden mulighed end ufaglært arbejde, og vi ved, at mange af disse job forsvinder. Derfor er uddannelse meget vigtigt,” siger Mie Dalskov Pihl.

I undersøgelsen fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd er der lavet regnestykker, som viser, at der er en samfundsøkonomisk gevinst på omkring 200.000 kroner om året ved at flytte én voksen kontanthjælpsmodtager over på VUC og derfra videre til en professionsuddannelse og endelig et job.

Undersøgelsen viser, at det ofte lykkes. 12 procent af eleverne eller kursisterne er på uddannelseshjælp eller kontanthjælp, året før de begynder på VUC. To år efter endt hf-uddannelse er det tal reduceret til fem procent.

“Det er hamrende vigtigt, vi har VUC, og at man samler de unge og voksne op, som ikke formåede at få en uddannelse i første omgang, og som nu får en ny retning i livet,” siger Mie Dalskov Pihl.

Bryder den sociale arv

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har lavet undersøgelsen for Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) og Danske HF & VUC.

Formand for GL Tomas Kepler mener, at undersøgelsen viser, at VUC er ekstremt vigtigt i forhold til at samle unge og voksne op, som ikke går den lige vej gennem uddannelsessystemet, og som har udfordringer i livet.

“VUC er med til at sikre social mobilitet. Mange af eleverne kommer fra ufaglærte hjem, de har klaret sig dårligt i grundskolen og har afbrudte uddannelser bag sig, men alligevel kommer de videre, og mange får bagefter en videregående uddannelse. Det er en uvurderlig investering for samfundet og for den enkelte,” siger Tomas Kepler.

Han mener derfor, at politikerne skal være meget fokuserede på, at VUC dækker hele Danmarkskortet, så alle unge og unge voksne kan tage uddannelse i nærområdet.

“Vi ved, at for lang transport er afgørende for, at færre tager en uddannelse. I målgruppen for VUC er der flere sårbare mennesker, og det er derfor afgørende, at vi bevarer VUC i hele landet,” siger Tomas Kepler.

Den enkelte får tillid

Pernille Brøndum, som er formand for Danske HF & VUC, mener også, at undersøgelsen viser, at VUC er en stor økonomisk gevinst for samfundet.

“Vi kan noget, som gør en forskel for den danske økonomi. Det har vi hele tiden vidst og haft en god fornemmelse af, men det er godt at få det dokumenteret håndfast med en undersøgelse,” siger Pernille Brøndum.

Hun peger på, at VUC kan noget særligt i forhold til at løfte personer, som har svært ved at gå i skole.

“På VUC har vi et meget støttende miljø, hvor vi får den enkelte til at føle sig godt tilpas og dermed bliver i stand til at lære. Vi skaber et undervisningsmiljø, hvor eleverne får tillid til egne evner, også selvom de er faldet fra uddannelser tidligere,” siger Pernille Brøndum.

Hun mener, at lærerne på VUC gør et særligt stykke arbejde.

“Underviserne på VUC brænder for at løfte mennesker og få dem videre i livet, og de evner at tage udgangspunkt i den enkeltes behov,” siger Pernille Brøndum og nævner, at VUC samtidig også evner at give udfordringer til de fagligt stærke elever, som har besluttet sig senere for at få en uddannelse.

Artiklen er bragt på gymnasieskolen.dk den 8. september 2020. Du kan læse den fulde artikel her.

Læs hele rapporten her.

Seneste nyheder
Q & A: Mød den nye formand for Danske HF & VUC (Bestyrelserne)

Q & A: Mød den nye formand for Danske HF & VUC (Bestyrelserne)

Birgit Lise Andersen blev den 18. april valgt til formand for Danske HF & VUC (Bestyrelserne). Hun vil arbejde for endnu bedre uddannelser og mere data i bestyrelsesarbejdet. Hvad ser du frem til i dit virke som formand for Danske HF & VUC (Bestyrelserne)? Jeg...

Bedre transport er afgørende for unges uddannelse på landet

Bedre transport er afgørende for unges uddannelse på landet

Der bor færre på landet end i byerne. Men derfor behøver uddannelsestilbuddene ikke at være ringere. Det var et af de budskaber, der blev fremført på VUC Årsmøde 2024. Få busserne tilbage på vejene! Det var en af de vigtigste pointer, da Mette Pless, Ph.d. og...