Vi skal indfri verdensmålene i fællesskab

28. nov 2022

Engagementet var til at føle på, da lærere og kursister var samlet i Middelfart til konferencen VUC Verdensmål 4.7 torsdag i uge 47. Konferencens tema var ”Fra viden til handling”, og i løbet af dagen mødte deltagerne en masse gode bud på, hvordan VUC’erne kan blive endnu bedre til at få verdensmålene ind i undervisningen og fagene.

Udover de cirka 60 lærere og uddannelsesledere deltog også 23 kursister på konferencen. De kom med deres bud på, hvordan VUC’erne kan skabe mere handling – og hvad barriererne er.

”Mange lærere synes ikke, de har tid til verdensmålene i undervisningen. Eller hvordan de får det med pensum. De siger bare, at de har for travlt,” sagde en af kursisterne under en gruppeøvelse.

Men verdensmålene er brede, og der er mange delmål, så næsten alt kan passe ind i verdensmålene, fortalte Sia og Olivia fra Ungdomsbureauet, der holdt oplæg om elevengagement.

”Vi skal arbejde med arbejdsmålene. Det er en ramme, der er sat,” sagde Sia under oplægget.

De to kom med gode eksempler på, hvordan man som lærer og VUC kan blive bedre til at inddrage kursisterne i verdensmålene. For eksempel hvordan noget så enkelt som at skrive et brev til ældre beboere på et plejehjem, kan være en del af verdensmål 3, der omhandler sundhed og trivsel. Små handlinger gør nemlig også en forskel.

Vi skal tænke i helhed

Sociolog Rasmus Willig holdt også et oplæg, hvor han fortalte om den rejse, han har været på. Han fortalte, hvordan hans arbejdsplads har arbejdet på at nedbringe deres CO2-udledning. Blandt andet har de tilbudt medarbejderne elcykler, opfordret til mere samkørsel og mere brug af offentlig transport, hvis cyklen ikke var en mulighed. Resultatet er til at føle på, og ved at tænke hele virksomheden ind, er det blevet en succes.

Den samme tilgang skal ud på skolerne. Hele skolen skal være med, når man arbejder med verdensmål, fra drift og administration til undervisningen. Flere af kursisterne pegede netop på driften af for eksempel VUC’erne som en del af løsningen, så VUC’erne går forrest som rollemodeller.

Delmålet 4.7 handler da netop også om, at alle elever skal have tilegnet sig viden og færdigheder for at fremme bæredygtig udvikling inden 2030, og derfor giver helhedstænkning på VUC god mening.

Mennesker er problemet og løsningen

Både lærere og kursister gik fra konferencen med en masse frisk inspiration, som de vil tage med hjem til VUC’erne.

”Det har været fedt at lære nyt. For eksempel hvor meget landbrug fylder i Danmark. Og vi har fået nye idéer,” sagde Zandra, der går på første år på hf på HF & VUC Klar i Slagelse.

”Ja, vi kan se, hvad vi selv kan gøre, og hvad skolen kan gøre,” sagde Cabrina, der også går på HF & VUC Klar, efter en gruppeøvelse.

Begge kursister fortalte, at de selv er blevet mere bevidste om verdensmålene og bæredygtighed med alderen, og da de flyttede hjemmefra.

”Og under corona. Det var helt vildt at se billeder fra floder og søer, hvor fiskene pludselig kom tilbage, og hvor vandet blev klart, fordi der ikke var lige så mange, der sejlede på søen,” sagde Cabrina.

De to var da heller ikke i tvivl om, hvad den største barriere for at nå i mål med verdensmålene er:

”Mennesker. Vi er den største udfordring,” sagde Cabrina, og mens Zandra fortsatte:

”Vi skal have blik på, hvad vi kan gøre selv. Det er for nemt at sige, at ’min handling ikke tæller’. Hvis alle tænker sådan, sker der ikke noget. Hver person tæller,” sagde hun.

Seneste nyheder
Hf på VUC er en vigtig vej til velfærdsuddannelserne

Hf på VUC er en vigtig vej til velfærdsuddannelserne

Hele 90 procent af kursisterne er enten i beskæftigelse eller i gang med en uddannelse to år efter, de har afsluttet deres hf-uddannelse på VUC. Og rigtig mange vælger at søge mod de stærkt efterspurgte professionsuddannelser til velfærdsområdet, viser en dugfrisk...

Hvorfor straffer vi voksne, der vil tage en uddannelse?

Hvorfor straffer vi voksne, der vil tage en uddannelse?

Af Pernille Brøndum, formand for Danske HF & VUC, og Asger Kjær Sørensen, forperson for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning I Danmark bryster vi os af vores uddannelsessystem. Vi er fælles om regningen gennem skatten, så alle har mulighed for at tage en...

Partnerskaber kan være en løsning på de vilde problemer

Partnerskaber kan være en løsning på de vilde problemer

Der er gode muligheder for at skabe bedre sammenhæng i uddannelsessystemet med partnerskaber. Det kan endda være en af de vilde løsninger, samfundet har brug for. Det var temaet for dette års VUC deler viden-konference, der blev afholdt den 4. oktober. Det er blevet...