Videre som voksen – en almen uddannelsesvision

20. sep 2021

Gymnasieskolernes Lærerforening, Danske HF & VUC og Uddannelsesforbundet lancerer en uddannelsesvision for det danske samfund i oplægget ”Videre som voksen”. Målet er, at alle voksne opnår den nødvendige almene uddannelse og dannelse svarende til niveauet for en ungdomsuddannelse, så de kan deltage i samfundet, videreuddanne sig og indgå på arbejdsmarkedet.

Visionen er langsigtet. Den rækker længere end de udfordringer, Danmark står over for her og nu. Visionen sætter en kurs i uddannelsespolitikken, der strukturelt vil stille Danmark stærkere på den lange bane.

Konkret hviler uddannelsesvisionen på 14 anbefalinger fra økonomi over orlovs- og rotationsmuligheder til strukturelle uddannelsestiltag og uddannelsesplanlægning. Alle tiltag er med til at forbedre VUC’s uddannelsestilbud og styrke et alment parallelt uddannelsessystem for de mange, der af forskellige årsager ikke kunne tage den lige vej gennem uddannelsessystemet i de unge år.

Læs oplægget her.

De 14 anbefalinger:

 1. Fjern deltagerbetalingen på AVU og hf-enkeltfag
 2. Indfør uddannelsesorlov til beskæftigede, rotationsmuligheder for ledige og forhøjet dagpengesats til almen voksenuddannelse
 3. Indfør et afdelingstaxameter for at sikre en bred geografisk dækning
 4. Skab bedre rammer for at onlineundervisning kan være en del af løsningen ift. at sikre uddannelse i hele landet
 5. Fasthold VUC som en samlet indgang til almen kompetencegivende voksen- og efteruddannelse
 6. Indfør systematisk uddannelsesplanlægning og konkrete måltal
 7. Hæv kvaliteten for ordblindeundervisning for voksne (OBU)
 8. Giv VEU-godtgørelse til almen VEU
 9. Giv virksomhederne mulighed for at betale pr. hold
 10. Indfør særskilt refusion til kommunerne for uddannelse af ledige
 11. Fasthold forberedende voksenundervisning i IT og engelsk
 12. Skab bedre rammer for efteruddannelse af flygtninge og nydanskere
 13. Etabler smidige, målrettede og synlige overgange fra VUC til velfærdsuddannelserne
 14. Skab reelle uddannelsesmuligheder for at voksne kan kvalificere sig til lang videregående uddannelse

Fakta

Hvert år modtager ca. 100.000 personer undervisning på landets knap 70 VUC-afdelinger. VUC tilbyder et særligt voksenpædagogiske miljø, hvor undervisningen tager afsæt i og inddrager de voksnes erfaringer. 7 ud af 10 kursister er i beskæftigelse eller videre uddannelse 6 måneder efter, de har afsluttet deres uddannelse på VUC.

Seneste nyheder
Q & A: Mød den nye formand for Danske HF & VUC (Bestyrelserne)

Q & A: Mød den nye formand for Danske HF & VUC (Bestyrelserne)

Birgit Lise Andersen blev den 18. april valgt til formand for Danske HF & VUC (Bestyrelserne). Hun vil arbejde for endnu bedre uddannelser og mere data i bestyrelsesarbejdet. Hvad ser du frem til i dit virke som formand for Danske HF & VUC (Bestyrelserne)? Jeg...

Bedre transport er afgørende for unges uddannelse på landet

Bedre transport er afgørende for unges uddannelse på landet

Der bor færre på landet end i byerne. Men derfor behøver uddannelsestilbuddene ikke at være ringere. Det var et af de budskaber, der blev fremført på VUC Årsmøde 2024. Få busserne tilbage på vejene! Det var en af de vigtigste pointer, da Mette Pless, Ph.d. og...