Nedskærings-stop er et vigtigt første skridt mod genopretning af voksenuddannelserne

2. okt 2019

En finanslov uden yderligere besparelser på voksenuddannelserne og med en økonomisk håndsrækning til lukningstruede VUC-afdelinger er godt nyt i bestræbelserne på at sikre lige adgang til uddannelse for alle i hele Danmark. Men det er langt fra nok.

Regeringens finanslovsforslag lægger op til en afskaffelse af de årlige 2-procents besparelser på uddannelsesområdet. Samtidig reserverer regeringen en pulje på 50 mio. kr. over de næste fire år til lukningstruede VUC-afdelinger. Det glæder formand for Danske HF & VUC, Pernille Brøndum:

Vi vil gerne kvittere for, at regeringen sætter handling bag ordene, når de siger at uddannelse skal være Danmarks fundament. Nedskæringsstoppet og den økonomiske håndsrækning til små VUC-afdelinger er et vigtigt første skridt mod en genopretning af voksenuddannelserne på VUC. Men efter 4 år med store besparelser i sektoren, er det klart, at vi med dette skridt ikke er i mål med genopretningen,” udtaler Pernille Brøndum.

Akut behov for hjælp til lukningstruede afdelinger

Siden 2016 er der udover omprioriteringsbidraget blevet sparet 1 mia. kr. på VUC-sektoren ved selektive besparelser på VUC-området. Det har bl.a. medført højere klassekvotienter og mindre tid til den enkelte elev på alle VUC’er. Konsekvenserne af de massive besparelser ses tydeligst på VUC’er med små VUC-afdelinger, som nu har svært ved at få det til at køre rundt økonomisk, fastslår Pernille Brøndum:

”I sommer lukkede 8 lokale VUC-afdelinger og yderligere 16 afdelinger forventer at komme under 100 årselever i indeværende skoleår, og er meget sårbare overfor en lukning. Derfor er vi meget tilfredse med, at regeringen prioriterer en akut økonomisk håndsrækning til de lukningstruede afdelinger,” udtaler Pernille Brøndum.

Brug for bedre rammebetingelser for voksenuddannelserne

Udover de økonomiske besparelser er de små VUC-afdelinger blevet presset yderligere af, at en række aktiviteter er flyttet væk fra VUC de seneste år. Samtidig viser forskningen tydeligt, at både søgningen og de studerendes gennemførsel falder i takt med, at afstanden til det lokale VUC stiger. Derfor er der behov for at sikre bedre rammebetingelser for voksenuddannelserne, hvis økonomien også på længere sigt skal hænge sammen på VUC-afdelinger i yderområderne, fastslår Ulla Koch, der er formand for bestyrelsesforeningen i Danske HF & VUC.

VUC spiller en helt central rolle i uddannelsessystemet, fx i forhold til opkvalificeringen af ufaglærte, uddannelsen af kvalificerede ansøgere til velfærdsuddannelserne og sikring af almene kompetencer til kontanthjælpsmodtagere, som kan bringe dem videre i uddannelse eller job. Vi har kapaciteten til fortsat at løse disse udfordringer, så vi ser frem til en konstruktiv dialog med politikerne om, hvordan vi sammen kan fremtidssikre voksenuddannelserne. Her er det blandt andet nødvendigt at se på en tilretning af taxametersystemet og mere tidssvarende regler for online- og simultanundervisning, så vi også i fremtiden har et bredt VUC-udbud i Danmark,” udtaler Ulla Koch.

Seneste nyheder
Fire nye hf ASF-klasser på VUC

Fire nye hf ASF-klasser på VUC

Unge med en autismediagnose får fremover endnu bedre muligheder for at tage en ungdomsuddannelse med de nye ASF-klasser. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har offentliggjort, hvor de seks nye permanente ASF-klasser (Autisme Spektrum Forstyrrelse) skal placeres....

Hf på VUC er en vigtig vej til velfærdsuddannelserne

Hf på VUC er en vigtig vej til velfærdsuddannelserne

Hele 90 procent af kursisterne er enten i beskæftigelse eller i gang med en uddannelse to år efter, de har afsluttet deres hf-uddannelse på VUC. Og rigtig mange vælger at søge mod de stærkt efterspurgte professionsuddannelser til velfærdsområdet, viser en dugfrisk...

Hvorfor straffer vi voksne, der vil tage en uddannelse?

Hvorfor straffer vi voksne, der vil tage en uddannelse?

Af Pernille Brøndum, formand for Danske HF & VUC, og Asger Kjær Sørensen, forperson for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning I Danmark bryster vi os af vores uddannelsessystem. Vi er fælles om regningen gennem skatten, så alle har mulighed for at tage en...