VUC: Regeringen prioriterer uddannelse – men glemmer de voksne og de sårbare

5. dec 2019

Finansloven tager vigtige skridt mod at fjerne nogle af de mange benspænd, der findes i uddannelsessystemet. Men den glemmer den del af befolkningen, der har trukket mindst på uddannelseskontoen, lyder vurderingen fra VUC-sektoren.

VUC-sektoren er samlet set blevet skåret med 1,6 mia. kr. siden 2016. Landets VUC’er har derfor med spænding set frem til offentliggørelsen af næste års finanslov fra den socialdemokratiske regering, som flere gange har bebudet, at den vil opprioritere uddannelsesområdet. Ulla Koch, der er formand for Danske HF & VUC – Bestyrelserne, ser da også positive elementer i årets finanslov.

”Det er overordnet en finanslov, som prioriterer uddannelsesområdet over en bred kam. Vi har sammen med andre organisationer på uddannelsesområdet kæmpet hårdt for at komme af med det årlige omprioriteringsbidrag, som har kostet VUC-sektoren dyrt. Men vi er skuffede over, at voksenuddannelserne ikke blev yderligere prioriteret i forhandlingerne. Det er uklogt, for vi løser kun velfærdssamfundets udfordringer, hvis vi også formår at efteruddanne dem, der ikke tog den lige vej gennem uddannelsessystemet,” udtaler Ulla Koch.

I aftaleteksten for finansloven fremgår det, at regeringen og dens støttepartier afskaffer det såkaldte uddannelsesloft og fjerner egenbetalingen på danskundervisning for udenlandske arbejdstagere og studerende. Pernille Brøndum, der er formand for Danske HF & VUC, roser begge initiativer.

Disse tiltag fjerner nogle af de mange benspænd, der er i uddannelsessystemet. Men når regeringen prioriterer professionsuddannelserne med et trecifret millionbeløb, så står vi uforstående overfor, at den samtidig forbigår VUC, som er en helt afgørende del af fødekæden til velfærdsuddannelserne. Vi får kun uddannet tilstrækkelig mange sygeplejersker, lærere og pædagoger, hvis vi får flere voksne til at videreuddanne sig. Regeringen burde prioritere at gøre VUC’erne endnu bedre i stand til at løse den opgave, som vi allerede er i fuld gang med,” udtaler Pernille Brøndum.

Efterlyser målrettede investeringer i voksenuddannelser

I regeringens finanslovsforslag afsatte regeringen en pulje på 50 mio. kr. til lukningstruede VUC-afdelinger i de små byer. Denne økonomiske håndsrækning er meget tiltrængt, og Ulla Koch forventer, at puljen stadig figurerer, når den endelige aftaletekst for finansloven bliver lagt frem. Der er dog kun tale om et plaster på såret:

”Det afgørende er, at vi på sigt får skabt økonomisk bæredygtige VUC’er i udkantsområderne. Kun på den måde får vi skabt et solidt grundlag for at udbyde undervisning til voksne og unge voksne i hele Danmark, som gør dem klar til beskæftigelse og videre uddannelse. Efter år med faldende elevtal og taxameterindtægter er det ærgerligt, at regeringen ikke investerer målrettet i VUC,” fastslår Ulla Koch.

Udover puljen til lukningstruede VUC-afdelinger havde Pernille Brøndum gerne set endnu højere ambitioner for at investere i uddannelse til de voksne, der har allermest brug for det.

”Efter fire års massive besparelser er der i den grad behov for at tilføre flere penge til voksenuddannelserne. Ud over særlige områder som ordblindeundervisningen og fjernundervisning, som gennem de seneste år er blevet nedskåret urimeligt hårdt, så er det blevet svært at få den helt almindelige undervisning til at hænge sammen. Vi er i et økonomisk opsving, og vi har en historisk chance for at få mange flere af dem med, der af den ene eller anden grund ikke fik en uddannelse lige efter folkeskolen. Men det kræver at politikerne prioriterer det parallelle uddannelsessystem,” pointerer Pernille Brøndum.

Seneste nyheder
HF&VUC NORD vinder årets uddannelsespris

HF&VUC NORD vinder årets uddannelsespris

VUC Uddannelsespris 2024 blev overrakt under årsmødet, og i år var det HF&VUC NORD, der kunne tage prisen med hjem. Stærkt samarbejde mellem undervisere, nærværende aktiviteter på et højaktuelt tema og et stærkt fokus på elevernes læring, tilegnelse af...

Ny formand for Danske HF & VUC (Bestyrelserne)

Ny formand for Danske HF & VUC (Bestyrelserne)

Den 18. april var der generalforsamling i Danske HF & VUC (Bestyrelserne), hvor der blandt andet skulle vælges ny formand. Det var en særlig generalforsamling, der blev afholdt i Danske HF & VUC (Bestyrelserne) den 18. april 2024 på Hotel Nyborg Strand. Efter...

Bestyrelsen for Danske HF & VUC fortsætter med samme bemanding

Bestyrelsen for Danske HF & VUC fortsætter med samme bemanding

Den 18. april var der generalforsamling i Danske HF & VUC, hvor blandt andet den ene post som næstformand var på valg. Den 18. april 2024 blev der afholdt generalforsamling i Danske HF & VUC på Hotel Nyborg Strand. I år var to pladser i bestyrelsen på valg –...