VUC’er føler sig mistænkeliggjort af Christiansborg

25. nov 2019

Danske HF & VUC mener, at et flertal på Christiansborg mistænkeliggør sektoren med varslingen om en kommende tidsgrænse på VUC.

Bragt i Altinget den 22. november 2019

“Præmissen for et loft er ikke rigtig. VUC bliver ikke brugt på en uhensigtsmæssig måde”.

Formanden for Danske HF & VUC, Pernille Brøndum, blev irriteret, da hun tidligere på ugen åbnede for Altinget Uddannelse. Her kunne hun nemlig læse, at et flertal i Folketinget vil indføre et loft over, hvor længe man kan tage forløb på VUC. Der er ikke enighed om tidsgrænsen endnu, men V, LA, K, DF, S, SF og R er enige om, at der skal sættes en øvre grænse for, hvor mange år man kan tage forløb på avu og hf-enkeltfag på fuld tid.

Det ærgrer Pernille Brøndum, som mener, at det er unødvendigt.

“Hvis man sætter et loft på fem års SU på hf eller avu, så vil det ikke få den store betydning, for der er næsten ikke nogen, der kommer op på det niveau. Det her er en mistænkeliggørelse af sektoren,” siger hun og kritiserer brug af ord som “trædemølle” i debatten.

“Det viser en manglende respekt for de voksne mennesker, som har brug for at få nogle kompetencer,” lyder det fra Pernille Brøndum.

Eftersyn i gang
Beslutningen om at indføre et loft på VUC fremgår af aftalen om FGU’s endelige finansiering, som landede i sidste uge. I aftalen anføres det, at et loft skal lægges med udgangspunkt i et eftersyn af avu og hf-enkeltfag.

Eftersynet, som blev sat i gang under tidligere undervisningsminister Merete Riisager (LA), skal se på FGU’s betydning for avu og undersøge, om avu og hf-enkeltfag i stigende grad bruges som fuldtidsuddannelse.I den aktuelle aftaletekst skriver partierne, at regeringen på baggrund af eftersynet vil præsentere et oplæg for aftalekredsen i foråret 2020. Aftalekredsen er samtidig enig om, at et eventuelt provenu fra et loft skal bruges på VUC-sektoren og på at understøtte studie- og læringsmiljøer for voksne.

315 har brugt over fem år
P.t. findes der ikke centralt opgjorte tal, som præcis viser, hvor længe kursister går fuld tid på avu eller hf-enkeltfag. I et svar til Altinget oplyser Børne- og Undervisningsministeriet dog, at der i 2017 var cirka 315 personer, som havde modtaget SU og dermed taget fag på enten avu eller hf-enkeltfag svarende til fuld tid i mere end fem år – eller begge uddannelser i mere end ti år (eksklusiv barselsklip).

Cirka fem heraf var under 25 år, skriver ministeriet videre. Ser man på det samlede antal årselever på VUC i 2017, lød det for hf-enkeltfag på 14.155. På avu var der i alt 10.827 årselever.

Pernille Brøndum mener da også, at mellem 98 og 99 procent af alle VUC-kursister er “hurtige og regelrette”. På hendes egen skole, Nordvestsjællands HF og VUC, er problemet i alt fald ikke stort, lyder det.

“På min skole har jeg under 2 procent kursister, som tager mere end fire år på SU. Det er 11 personer af mere end 600.”

En anden sektor i dag
Pernille Brøndum mener således slet ikke, kursisterne har interesse i at tage permanent ophold i VUC-sektoren.

“Kursisterne gider i virkeligheden ikke være på VUC mere end højst nødvendigt. Før 2010 var der måske en del voksne, som tog mange kurser, men det er en helt anden sektor i dag,” siger hun og byder alligevel et loft velkommen under de rette omstændigheder:

“Vi er ikke interesserede i, at kursister går på VUC, uden at det fører nogen vegne. Men det er heller ikke det, vi oplever. Vi har meget klare procedurer for kontrol med faglig progression og forebyggelse af omgængeri. Vi støtter gerne et loft, hvis vi kan sikre, at det ikke rammer de forkerte.”

Seneste nyheder
HF&VUC NORD vinder årets uddannelsespris

HF&VUC NORD vinder årets uddannelsespris

VUC Uddannelsespris 2024 blev overrakt under årsmødet, og i år var det HF&VUC NORD, der kunne tage prisen med hjem. Stærkt samarbejde mellem undervisere, nærværende aktiviteter på et højaktuelt tema og et stærkt fokus på elevernes læring, tilegnelse af...

Ny formand for Danske HF & VUC (Bestyrelserne)

Ny formand for Danske HF & VUC (Bestyrelserne)

Den 18. april var der generalforsamling i Danske HF & VUC (Bestyrelserne), hvor der blandt andet skulle vælges ny formand. Det var en særlig generalforsamling, der blev afholdt i Danske HF & VUC (Bestyrelserne) den 18. april 2024 på Hotel Nyborg Strand. Efter...

Bestyrelsen for Danske HF & VUC fortsætter med samme bemanding

Bestyrelsen for Danske HF & VUC fortsætter med samme bemanding

Den 18. april var der generalforsamling i Danske HF & VUC, hvor blandt andet den ene post som næstformand var på valg. Den 18. april 2024 blev der afholdt generalforsamling i Danske HF & VUC på Hotel Nyborg Strand. I år var to pladser i bestyrelsen på valg –...