VUC’erne i udkantskommunerne har brug for en permanent løsning – ikke en ny pulje

11. sep 2023

Af Pernille Brøndum, formand for Danske HF & VUC, og Ulla Koch, formand for Danske HF & VUC (Bestyrelserne)

Torsdag den 31. august præsenterede regeringen sit finanslovsforslag for 2024. En af regeringens erklærede ambitioner med finanslovsforslaget er, at det skal være lettere at uddanne sig på landet. Den ambition understøtter forslaget desværre ikke.

Vi vidste på forhånd, at der ville komme en pose penge til landdistrikterne. For landets Voksenuddannelsescentre (VUC) viste det sig desværre kun at bestå af en etårig forlængelse af den eksisterende pulje til VUC’er med udfordret økonomi. Endda med et reduceret beløb, 13,4 millioner i 2024 mod knap 24 millioner i år. Men antallet af afdelinger med udfordret økonomi er steget, og derfor er der mindst brug for en fordobling af den foreslåede pulje.

Vi er selvfølgelig glade for al den støtte, vi kan få lige nu, men faktum er, at en etårig forlængelse af puljen er en lappeløsning, der ikke sikrer, at det forbliver muligt at uddanne sig i landdistrikterne.

Vi har gentagne gange påpeget, at VUC’erne er udfordrede. Færre unge, oprettelsen af den Forberedende Grunduddannelse (FGU) og høj beskæftigelse har trykket flere VUC’er helt i bund. De første afdelinger er lukket på trods af, at den foregående regering i sit forståelsespapir skrev, at det ikke måtte ske.

VUC-sektoren er omstillingsparat. Det har vi altid skulle være, og derfor har de fleste VUC’er arbejdet på at udvikle deres uddannelsestilbud, så flere vælger uddannelserne på VUC til for at komme i beskæftigelse eller i uddannelse. Særlige forløb til kursister med diagnoser, e-sportslinjer og ’Klar til SOSU’-forløb er blandt de tiltag, VUC’erne har sat i søen. Samtidig har VUC’erne strammet livremmen ind, opsagt medarbejdere og tilpasset institutionerne, hvor det har kunnet kan lade sig gøre. Men der er trods alt grænser for, hvor meget man kan skære ned, hvis vi stadig skal kunne levere et godt uddannelsestilbud til unge og voksne.

Der er ingen tvivl om, at VUC’erne løser en vigtig uddannelsespolitisk opgave. Ni ud 10 hf-kursister er videre i job eller videregående uddannelse to år efter, de har gået på et VUC. Vi er en vigtig leverandør til essentielle velfærdsuddannelser som SOSU’er, pædagoger og sygeplejersker. Vi har et unikt undervisningsmiljø, der gør, at flere unge og voksne med psykiatriske diagnoser og handicap tager en uddannelse og derefter kommer i job. Det vil være en katastrofe, hvis vi ikke længere kan løse den opgave.

De senere år har politikerne oprettet puljer som den, der nu bliver forlænget. I starten var det fint, men nu er der brug for en permanent løsning for VUC-sektoren, hvis vi skal have en bæredygtig økonomi.

Vi håber derfor, at de partier, der om lidt går til finanslovsforhandlingerne med regeringen, husker VUC’erne og den samfundskritiske opgave, vi løser. Der er brug for politisk handling nu, hvis man i fremtiden skal kunne tage en uddannelse på VUC i landdistrikterne.

 

Debatindlægget blev bragt i A4 Uddannelse fredag den 8. september 2023

Seneste nyheder
Fire nye hf ASF-klasser på VUC

Fire nye hf ASF-klasser på VUC

Unge med en autismediagnose får fremover endnu bedre muligheder for at tage en ungdomsuddannelse med de nye ASF-klasser. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har offentliggjort, hvor de seks nye permanente ASF-klasser (Autisme Spektrum Forstyrrelse) skal placeres....

Hf på VUC er en vigtig vej til velfærdsuddannelserne

Hf på VUC er en vigtig vej til velfærdsuddannelserne

Hele 90 procent af kursisterne er enten i beskæftigelse eller i gang med en uddannelse to år efter, de har afsluttet deres hf-uddannelse på VUC. Og rigtig mange vælger at søge mod de stærkt efterspurgte professionsuddannelser til velfærdsområdet, viser en dugfrisk...

Hvorfor straffer vi voksne, der vil tage en uddannelse?

Hvorfor straffer vi voksne, der vil tage en uddannelse?

Af Pernille Brøndum, formand for Danske HF & VUC, og Asger Kjær Sørensen, forperson for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning I Danmark bryster vi os af vores uddannelsessystem. Vi er fælles om regningen gennem skatten, så alle har mulighed for at tage en...