Aktører: Regeringen skal styrke VUC

3. nov 2021

Af Pernille Brøndum, formand for Danske HF & VUC, Hanne Pontoppidan, formand for Uddannelsesforbundet og Tomas Kepler, formand for Gymnasieskolernes Lærerforening

Landets voksenuddannelsescentre (VUC) er en markant uddannelsespolitisk succeshistorie. Hvert år modtager cirka 100.000 personer undervisning på landets knap 70 VUC-afdelinger.

En væsentlig baggrund for succesen er VUC’s særlige voksenpædagogiske miljø, hvor undervisningen tager afsæt i de voksnes erfaringer. Syv ud af ti kursister er i beskæftigelse eller videre uddannelse seks måneder efter, de har afsluttet deres uddannelse på VUC.

VUC hjælper den ufaglærte, der har brug for 9. eller 10. klasse for at blive faglært, og den ordblinde tømrer, der har brug for et ordblindeforløb, for at kunne løse sine arbejdsopgaver – bedre – eller læse en manual.

VUC giver også et løft til den 20-årige hf-studerende, der har brug for en gymnasial uddannelse for at kunne læse videre til for eksempel lærer eller pædagog, men ønsker et voksenpædagogisk læringsmiljø. Behovene og mulighederne er mange på VUC.

Men trods den store succes er VUC i dybt alvorlig krise. I gennemsnit betyder højkonjunkturen et aktivitetsfald på enkeltfagsuddannelserne på 13 procent sammenlignet med sidste efterår. Og siden 2016 har sektoren – foruden omprioriteringsbidrag – været udsat for øvrige besparelser på én milliard kroner.

Det er især gået hårdt ud over afdelinger i de mere tyndt befolkede egne af landet, men har også ramt VUC i byerne. Derfor skal VUC hjælpes økonomisk nu! Der er behov for politiske initiativer, som dels sikrer budgetsikkerhed i en højkonjunktur, og dels sikrer øget efteruddannelse af voksne til gavn for den enkelte og samfundet.

Videre som voksen – en almen uddannelsesvision

Vores bidrag til redningsplanen for en indiskutabel succes er uddannelsesvisionen Videre som voksen. Det er en fælles uddannelsesvision for det danske samfund.

Målet for oplægget er, at alle voksne har den nødvendige almene uddannelse og dannelse svarende til niveauet for en ungdomsuddannelse, så de kan deltage i samfundet, videreuddanne sig og indgå på arbejdsmarkedet.

Vi præsenterer bud på, hvordan VUC kan bidrage til at indfri uddannelsesvisionen. Selvom vi lyser langt, kommer vi også med en række forslag til indsatser, der på kortere sigt vil være med til at løse nogle af de vigtigste samfundsudfordringer, vi står med i dag.

Konkret hviler uddannelsesvisionen på 14 anbefalinger fra økonomi over orlovs- og rotationsmuligheder til strukturelle uddannelsestiltag og uddannelsesplanlægning.

Alle tiltag er med til at forbedre VUC’s uddannelsestilbud og styrke et alment parallelt uddannelsessystem for de mange, der af forskellige årsager ikke kunne tage den lige vej gennem uddannelsessystemet i de unge år.

Flugter med regeringens reformkurs

Når vi tre organisationer er gået sammen om en fælles vision, skyldes det et dobbelt og indbyrdes sammenhængende sigte. Dels vil vi hjælpe den enkelte personligt, fagligt og socialt med et relevant og skræddersyet uddannelsestilbud i et kvalificeret voksenpædagogisk uddannelsesmiljø.

Det er ikke alene rettidig omhu, men en forpligtelse i en verden, hvor foranderligheden er hastig og risikoen for at blive kastet ud over sidelinjen er stor uden uddannelse.

Dels er det en gevinst for samfundets udvikling og sammenhængskraft og erhvervslivets konkurrenceevne, at befolkningen og arbejdskraften er veluddannet. En engageret, nysgerrig og vidende befolkning udgør en hjørnesten i et sundt demokratisk samfund.

Med Videre som voksen ruster vi os til en fremtid med blandt andet øget efterspørgsel på veluddannet arbejdskraft. Kortuddannede unge og voksne kan på VUC få den nødvendige opkvalificering og hjælp til at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet eller gå fra ufaglært til faglært.

Tilsvarende kan unge forældre, som udgør en fjerdedel af VUC’s kursister på almen voksenuddannelse (AVU) og hf-enkeltfag, få de rette kompetencer til at læse videre. Og tosprogede med behov for at forbedre danskkundskaber og øvrige kompetencer kan også med stor fordel hente den fornødne hjælp og støtte på VUC, ligesom en lang række øvrige grupper kan.

Vores almene uddannelsesvision flugter med regeringens reformkurs på uddannelsesområdet. Derfor er det helt akut, at politikerne på finansloven og i kommende reformudspil prioriterer VUC, så uddannelsestilbuddet fortsat kan opretholdes i hele landet til gavn for de mange, der har brug for en ekstra uddannelsesmulighed, og til gavn for et samfund, der socialt og økonomisk profiterer af det uddannelsesløft, VUC står for.

 

Debatindlægget blev bragt på Altinget Uddannelse den 29. september 2021.

Seneste nyheder
Q & A: Mød den nye formand for Danske HF & VUC (Bestyrelserne)

Q & A: Mød den nye formand for Danske HF & VUC (Bestyrelserne)

Birgit Lise Andersen blev den 18. april valgt til formand for Danske HF & VUC (Bestyrelserne). Hun vil arbejde for endnu bedre uddannelser og mere data i bestyrelsesarbejdet. Hvad ser du frem til i dit virke som formand for Danske HF & VUC (Bestyrelserne)? Jeg...

Bedre transport er afgørende for unges uddannelse på landet

Bedre transport er afgørende for unges uddannelse på landet

Der bor færre på landet end i byerne. Men derfor behøver uddannelsestilbuddene ikke at være ringere. Det var et af de budskaber, der blev fremført på VUC Årsmøde 2024. Få busserne tilbage på vejene! Det var en af de vigtigste pointer, da Mette Pless, Ph.d. og...