Avu er en løftestang for ufaglærte og indvandrerkvinder på kontanthjælp

16. dec 2021

Af Pernille Brøndum, formand for Danske HF & VUC og rektor for Nordvestsjællands HF & VUC og Troels Lund Jensen, senioranalytiker hos Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Vi mangler kvalificeret arbejdskraft i Danmark. Det har længe været et tema i den politiske debat, og regeringen har endda nedsat en kommission, Reformkommissionen, der skal finde løsninger på, hvordan flere af dem, der står uden for arbejdsmarkedet, kommer tilbage på sporet.

Almen Voksenuddannelse (avu) bør være en del af løsningen på den udfordring. Analysen, ”Almen voksenuddannelse som en uddannelsespolitisk løftestang”, som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har lavet for Danske HF & VUC viser nemlig, at avu er et veletableret uddannelsestilbud til de voksne, der ikke har fundet fodfæste på arbejdsmarkedet. Avu bliver især brugt af ufaglærte og kvinder med indvandrerbaggrund – særligt til at søge videre mod erhvervsuddannelserne, som vi forventer, der bliver mangel på i fremtiden.

Gennem avu på VUC får de nye muligheder for at erhverve grundlæggende kompetencer inden for fx dansk og matematik. Det er kompetencer, som er afgørende, hvis man skal kunne bestride et arbejde i dagens Danmark, eller hvis man skal i gang med en ordinær uddannelse. Mens 40 procent af kursisterne, der går ind ad døren på VUC’erne for at læse avu, er på kontanthjælp, er tallet et markant lavere efter forløbet på VUC.

Tallene i analysen taler et tydeligt sprog. Kun 15 procent af kursisterne er på kontanthjælp efter at have afsluttet avu på VUC. Det er et flot resultat, der gavner både den enkelte, der kommer i job eller videre i anden uddannelse, og vores samfund, der skifter en udgift til overførsel ud med en skatteindtægt.

Kvinder med indvandrerbaggrund er en succes

Der er især en gruppe, der er værd at kigge på i analysen – kvinder med indvandrerbaggrund. Statsminister Mette Frederiksen og Reformkommissionen har gentagne gange peget på, at flere kvinder med indvandrerbaggrund skal ud på arbejdsmarkedet, og analysen viser, at avu er et godt middel til at opnå netop dette.

To ud af tre kursister med indvandrerbaggrund på avu er kvinder og en lige så stor andel har hjemmeboende børn. De har ikke fundet fodfæste på arbejdsmarkedet, en stor del er ufaglærte, og nogle har gået på sprogskole for at lære dansk og har nu behov for undervisning på et grundlæggende niveau. De bruger derfor avu på VUC til at tilegne sig centrale fag, som er en forudsætning for at komme videre uddannelse eller tage et job i Danmark. Det i sig selv er en succes, men det er særligt interessant, hvor kvinderne går hen efter avu.

Hver femte søger ind på en erhvervsuddannelse, og af dem søger halvdelen ind på en sosu-uddannelse. Det betød i 2019, at 320 indvandrerkvinder gik fra avu til sosu-uddannelserne. Indvandrerkvinderne bliver altså en del af løsningen på behovet for sosu-hjælpere og -assistenter, når de har gået på VUC.

Investeringer og samarbejde er vejen til flere i job og bedre integration

VUC’erne løser en vigtig opgave. Men der er brug for at udvikle rammerne omkring avu, så VUC’erne fortsat kan sikre at ufaglærte voksne – og især kvinder – kan tilegne sig nye kompetencer. En stor del af kursisterne har en tung bagage med i form af afbrudte uddannelsesforløb eller lave karakterer fra grundskolen. De har brug for et uddannelsestilbud, der både giver dem de kompetencer og færdigheder, der er nødvendige, for at fortsætte i uddannelse og job, og som tager højde for de udfordringer, de skal overvinde, for at komme godt videre.

Et godt eksempel finder vi på Vestegnen HF & VUC, hvor VUC’et har flyttet en del af undervisningen ud i boligområdet i samarbejde med kommunen. Når undervisningen foregår i velkendte rammer og tæt på hjemmet, kan det give flere voksne mod på at vende tilbage på skolebænken. På Vestegnen har det været en succes. Flere tilegner sig fag på avu og er klar til enten et job eller til at læse videre – ikke mindst kvinderne.

Avu er måske kun første skridt på vejen, men det er et helt essentielt skridt og en vigtig del af løsningen, hvis vi skal lykkes med at få flere ufaglærte og kvinder med indvandrerbaggrund ud på arbejdsmarkedet.

Læs hele analysen fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd her.

Seneste nyheder
Danske HF & VUC på folkemødet 2023

Danske HF & VUC på folkemødet 2023

Danske HF & VUC deltager med hele bestyrelsen på årets folkemøde i Allinge den 15.-17. juni. Som noget nyt i år har Danske HF & VUC sit eget telt, hvor der vil være masser af debatter og aktivitet i løbet af folkemødet. Blandt andet debat om, hvordan vi bedst...

Gode takter i reformudspil, men vi skal passe på benspænd

Gode takter i reformudspil, men vi skal passe på benspænd

Reformkommissionen offentliggjorde i dag sine anbefalinger om børn og unges vej gennem uddannelsessystemet. Det er positivt, at kommissionen anerkender og anbefaler hf som en hovedvej til velfærdsuddannelserne. Men vi skal passe på med at lave benspænd for de unge,...

Generalforsamlinger i VUC-bestyrelser og besøg af Mattias Tesfaye

Generalforsamlinger i VUC-bestyrelser og besøg af Mattias Tesfaye

Den 19. april blev der afholdt generalforsamlinger i de to VUC-bestyrelser. Eftermiddagen bød på debat og besøg af børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye. Den 19. april 2023 blev der afholdt generalforsamlinger i de to bestyrelser, Danske HF & VUC og...