Avu er en løftestang for ufaglærte og indvandrerkvinder på kontanthjælp

16. dec 2021

Af Pernille Brøndum, formand for Danske HF & VUC og rektor for Nordvestsjællands HF & VUC og Troels Lund Jensen, senioranalytiker hos Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Vi mangler kvalificeret arbejdskraft i Danmark. Det har længe været et tema i den politiske debat, og regeringen har endda nedsat en kommission, Reformkommissionen, der skal finde løsninger på, hvordan flere af dem, der står uden for arbejdsmarkedet, kommer tilbage på sporet.

Almen Voksenuddannelse (avu) bør være en del af løsningen på den udfordring. Analysen, ”Almen voksenuddannelse som en uddannelsespolitisk løftestang”, som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har lavet for Danske HF & VUC viser nemlig, at avu er et veletableret uddannelsestilbud til de voksne, der ikke har fundet fodfæste på arbejdsmarkedet. Avu bliver især brugt af ufaglærte og kvinder med indvandrerbaggrund – særligt til at søge videre mod erhvervsuddannelserne, som vi forventer, der bliver mangel på i fremtiden.

Gennem avu på VUC får de nye muligheder for at erhverve grundlæggende kompetencer inden for fx dansk og matematik. Det er kompetencer, som er afgørende, hvis man skal kunne bestride et arbejde i dagens Danmark, eller hvis man skal i gang med en ordinær uddannelse. Mens 40 procent af kursisterne, der går ind ad døren på VUC’erne for at læse avu, er på kontanthjælp, er tallet et markant lavere efter forløbet på VUC.

Tallene i analysen taler et tydeligt sprog. Kun 15 procent af kursisterne er på kontanthjælp efter at have afsluttet avu på VUC. Det er et flot resultat, der gavner både den enkelte, der kommer i job eller videre i anden uddannelse, og vores samfund, der skifter en udgift til overførsel ud med en skatteindtægt.

Kvinder med indvandrerbaggrund er en succes

Der er især en gruppe, der er værd at kigge på i analysen – kvinder med indvandrerbaggrund. Statsminister Mette Frederiksen og Reformkommissionen har gentagne gange peget på, at flere kvinder med indvandrerbaggrund skal ud på arbejdsmarkedet, og analysen viser, at avu er et godt middel til at opnå netop dette.

To ud af tre kursister med indvandrerbaggrund på avu er kvinder og en lige så stor andel har hjemmeboende børn. De har ikke fundet fodfæste på arbejdsmarkedet, en stor del er ufaglærte, og nogle har gået på sprogskole for at lære dansk og har nu behov for undervisning på et grundlæggende niveau. De bruger derfor avu på VUC til at tilegne sig centrale fag, som er en forudsætning for at komme videre uddannelse eller tage et job i Danmark. Det i sig selv er en succes, men det er særligt interessant, hvor kvinderne går hen efter avu.

Hver femte søger ind på en erhvervsuddannelse, og af dem søger halvdelen ind på en sosu-uddannelse. Det betød i 2019, at 320 indvandrerkvinder gik fra avu til sosu-uddannelserne. Indvandrerkvinderne bliver altså en del af løsningen på behovet for sosu-hjælpere og -assistenter, når de har gået på VUC.

Investeringer og samarbejde er vejen til flere i job og bedre integration

VUC’erne løser en vigtig opgave. Men der er brug for at udvikle rammerne omkring avu, så VUC’erne fortsat kan sikre at ufaglærte voksne – og især kvinder – kan tilegne sig nye kompetencer. En stor del af kursisterne har en tung bagage med i form af afbrudte uddannelsesforløb eller lave karakterer fra grundskolen. De har brug for et uddannelsestilbud, der både giver dem de kompetencer og færdigheder, der er nødvendige, for at fortsætte i uddannelse og job, og som tager højde for de udfordringer, de skal overvinde, for at komme godt videre.

Et godt eksempel finder vi på Vestegnen HF & VUC, hvor VUC’et har flyttet en del af undervisningen ud i boligområdet i samarbejde med kommunen. Når undervisningen foregår i velkendte rammer og tæt på hjemmet, kan det give flere voksne mod på at vende tilbage på skolebænken. På Vestegnen har det været en succes. Flere tilegner sig fag på avu og er klar til enten et job eller til at læse videre – ikke mindst kvinderne.

Avu er måske kun første skridt på vejen, men det er et helt essentielt skridt og en vigtig del af løsningen, hvis vi skal lykkes med at få flere ufaglærte og kvinder med indvandrerbaggrund ud på arbejdsmarkedet.

Læs hele analysen fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd her.

Seneste nyheder
Vi skal indfri verdensmålene i fællesskab

Vi skal indfri verdensmålene i fællesskab

Engagementet var til at føle på, da lærere og kursister var samlet i Middelfart til konferencen VUC Verdensmål 4.7 torsdag i uge 47. Konferencens tema var ”Fra viden til handling”, og i løbet af dagen mødte deltagerne en masse gode bud på, hvordan VUC’erne kan blive...

Vestegnen HF & VUC vinder VUC Uddannelsespris 2022

Vestegnen HF & VUC vinder VUC Uddannelsespris 2022

Årets vinder af VUC’s Uddannelsespris blev Vestegnen HF & VUC. Det er 12. gang, at prisen bliver uddelt. I år havde dommerkomitéen valgt, at der er ikke skulle være noget overordnet tema som tidligere år, men valgte i stedet, at alle typer af projekter kunne...