Uændret bestyrelse i Danske HF & VUC

2. apr 2020

Der var genvalg til begge bestyrelsesposter på valg, da Danske HF & VUC afholdt generalforsamling torsdag den 2. april. Generalforsamlingen foregik online på grund af coronakrisen. Kvalitet, VEU, bæredygtige uddannelser i hele landet og den aktuelle coronakrise var nogle af de emner, som blev nævnt på generalforsamlingen.

Danske HF & VUC afholdt torsdag den 2. april generalforsamling. Lene Yding, HF&VUC Nord, blev genvalgt til den ene næstformandspost, og Stig Holmelund Jarbøl, HF & VUC Fyn, blev genvalgt som bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen fortsætter derfor uændret med følgende sammensætning:  Formand Pernille Brøndum, Nordvestsjællands HF & VUC, næstformand Lene Yding, VHF&VUC Nord, næstformand Peter Zinckernagel, HF & VUC København Syd, Stig Holmelund Jarbøl, HF & VUC Fyn, Anita Lindquist, KVUC og Hanne Normann Michelsen, HF & VUC Klar.

I sin beretning kom formanden blandt andet ind på regeringsskiftet, de nye politiske signaler omkring uddannelse og de mange andre politiske dagsordner, der flugter med VUC’s virke. Blandt andet vigtigheden af at have et parallelt uddannelsessystem og VUC’s nøglerolle i at sikre uddannelsestilbud i hele landet.

VEU og VUC’s centrale rolle i indsatsen for at opkvalificere voksne blev også nævnt, ligesom sektorens store fokus på at sikre høj kvalitet i uddannelserne og den måde institutionerne drives på. Formanden talte derudover om HF som en fortsat vigtig vej for unge og voksne til en videregående uddannelse og om at oplæg til fornyelse af avu, som bestyrelsen har arbejdet på. Det blev også understreget, hvor vigtigt samarbejde og vidensdeling er for VUC-sektoren.

Generalforsamlingen bliver normalt afholdt i forbindelse med sektorens årsmøde, men det er i år aflyst på grund af coronakrisen og forbuddet mod at mødes mange mennesker. Af samme grund blev generalforsamlingen i år gennemført online.

Danske HF & VUC

Danske HF & VUC er en forening for landets 30 VUC’er. Foreningen arbejder blandt andet for at varetage institutionernes fælles interesser og øge kendskabet til den uddannelsespolitiske opgave, VUC løfter og VUC’s kursister. Bestyrelsen for Danske HF & VUC lægger den overordnede linje for foreningens uddannelsespolitiske arbejde. Foreningen har en valgt bestyrelse med et formandskab, der står for den løbende kontakt med presse, ministerium, politiske ordførere og andre relevante aktører. Se mere om Danske HF & VUC’s organisering og arbejde på www.vuc.dk 

Læs også interviewet med formand Pernille Brøndum.

 

 

 

Seneste nyheder
Fire nye hf ASF-klasser på VUC

Fire nye hf ASF-klasser på VUC

Unge med en autismediagnose får fremover endnu bedre muligheder for at tage en ungdomsuddannelse med de nye ASF-klasser. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har offentliggjort, hvor de seks nye permanente ASF-klasser (Autisme Spektrum Forstyrrelse) skal placeres....

Hf på VUC er en vigtig vej til velfærdsuddannelserne

Hf på VUC er en vigtig vej til velfærdsuddannelserne

Hele 90 procent af kursisterne er enten i beskæftigelse eller i gang med en uddannelse to år efter, de har afsluttet deres hf-uddannelse på VUC. Og rigtig mange vælger at søge mod de stærkt efterspurgte professionsuddannelser til velfærdsområdet, viser en dugfrisk...

Hvorfor straffer vi voksne, der vil tage en uddannelse?

Hvorfor straffer vi voksne, der vil tage en uddannelse?

Af Pernille Brøndum, formand for Danske HF & VUC, og Asger Kjær Sørensen, forperson for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning I Danmark bryster vi os af vores uddannelsessystem. Vi er fælles om regningen gennem skatten, så alle har mulighed for at tage en...