Partnerskaber for fremtiden

Regionale partnerskaber

For at støtte overgangene mellem VUC og blandt andet professionsuddannelserne, arbejder VUC tæt sammen med de regionale uddannelsesudbydere. Det er i overgangene, at der ofte sker frafald, og derfor har VUC et samarbejde med alle professionshøjskoler i landet.

Regionale partnerskaber mellem professionshøjskoler og VUC

VUC’er og professionshøjskoler har indgået tættere samarbejde med det mål at få flere voksne til at søge ind på VUC og videre til vigtige professionsuddannelser som pædagog, lærer og sygeplejerske. Selv om professionshøjskolerne årligt optager mange studerende til disse uddannelser, så er det langt fra nok til at kunne dække det aktuelle og fremtiden behov for velfærdsuddannede. Samarbejdsaftalerne skal blandt andet styrke ’enkeltfagspakkerne’ på HF, som er tilrettelagt mod specifikke professionsuddannelser. Heraf kan fx nævnes ’pædagogpakken’, hvor kursisten tager fire hf-fag på ét år, som efterfølgende giver adgang til at søge optagelse på pædagoguddannelsen gennem kvote 2. HF enkeltfag er en fleksibel og målrettet vej for voksne, der vil skifte spor senere i livet og få adgang til en professionsuddannelse med jobsikkerhed.

Med samarbejdet ønsker vi at tydeliggøre og forbedre adgangen til uddannelse, samt at kursisterne i endnu højere grad gøres klar til overgangen fra HF på VUC til professionsuddannelserne. Med flere projektforløb, bedre brobygning og toning af undervisningen, så både indhold og form er afstemt i forhold til den konkrete professionsuddannelse. Dette både for at sikre, at flere rent faktisk søger videre i uddannelsesforløbet, men også for at mindske frafaldet på første studieår.

Læs her et debatindlæg i Altinget, hvor dekan på Københavns Professionshøjskole Annegrete Juul og rektor på Københavns VUC Anita Lindquist Henriksen argumenterer for at politikerne bør investere mere i at sikre de gode sammenhænge i uddannelsessystemet. Der bør blandt andet findes midler til lærersamarbejde på tværs af institutionerne.