FN’s verdensmål

Inspiration

Flere uddannelsesinstitutioner er godt i gang med at gøre FN’s verdensmål til en fast del af undervisningen, den daglige drift og og i organisationens udvikling.

Vi har her samlet links til eksempler på skolers arbejde med uddannelse for bæredygtig udvikling, relevante projekter og bud på aktuelle fonde til inspiration for jeres arbejde.

Verdensmålsfestival på KVUC

FN’s 17 verdensmål er en integreret del af KVUC’s profil og gennemsyrer skolens vision, værdigrundlag, undervisning og drift. I uge 9 afholder KVUC Verdensmålsfestival med et spændende program af oplæg, workshops, konkurrencer og aktiviteter for kursister og medarbejdere. KVUC er desuden certificeret 2030-skole. Læs om KVUCs Verdensmålsfestival og deres øvrige verdensmålsarrangementer her.

Bæredygtige udearealer på HF & VUC FYN

HF & VUC FYN opfører i samarbejde med Odense kommune og kunstneren Lea Porsager en strandbiotop på den store græsplæne mellem HF & VUC FYN’s bygninger. Der kommer med andre ord et helt klitlandskab i Odense, hvor det naturlige plante- og dyreliv fremmes og biodiversitet med bestøvende insekter forøges. Projektet er eksemplarisk for, hvordan skolen gennem partnerskaber med lokalmiljø kan skabe mere bæredygtige udearealer, som kan bruges i og omkring undervisningen, være til glæde for byens borgere og bidrage til den grønne omstilling. Læs her om strandbiotopen og andre verdensmålsaktiviteter på HF & VUC FYN.

2-årig HF med fokus på FN’s verdensmål

Flere VUC’er udbyder nu en 2-årig HF med fokus på verdensmål, bæredygtighed og klimaforandringer. Uddannelserne henvender sig særligt til unge og voksne, som ønsker at gøre en forskel for vores fælles fremtid, finde innovative og bæredygtige løsninger på verdens aktuelle problemstillinger, samt opnå viden om og forstå konsekvenser af global ulighed, klimaforandringer, migrationsstrømme, ressourceknaphed etc. Læs mere om disse uddannelser på ’HF-Imagine’ på Thy-Mors HF & VUC,  ’HF Verdensmål’ på KVUC og ’HF Green’ på Aarhus HF & VUC.

Folkehøjskolernes Forening (FFD)’s bæredygtighedsnetværk

Højskolerne har etableret et bæredygtighedsnetværk bredt repræsenteret af højskoler landet over. Der udvikles bl.a. nye former for samarbejde på tværs af skolerne og med andre uddannelsesinstitutioner og skoleformer, hvor der udvikles pædagogiske, politiske og praktiske metoder til at arbejde med bæredygtighed. De har samlet en række gode idéer til at introducere mere bæredygtighed på højskolerne. Disse kan også være til inspiration for andre, se her.

Danske erhvervsskoler og -gymnasier

Danske Erhvervsskoler og -gymnasier sætter FN’s Verdensmål på dagsorden, og benytter det til at lave en ny fortælling om erhvervsuddannelserne. Der er inspiration at hente på flere forskellige niveauer, samt gode eksterne links, videoer etc. DEG har blandt andet lavet en undersøgelse af erhvervsskolernes arbejde for en bæredygtig udvikling.

Se mere om DEG’s fokus på verdensmålene her.

Tuborgfondet støtter gode ideer

Har du en ide, som kan gøre en forskel? Tuborgfondet arbejder for, at alle unge kender og engagerer sig i Verdensmålene. Der findes mange gode ideer til at skabe forandring og som kan gøre en forske for mennesker og miljø. Tuborgfondet vil gerne hjælpe disse gode ideer på vej, og sætter derfor fokus på at støtte unge i foreninger, i studiemiljøer, i lokalområder og i erhvervslivet til at gøre Verdensmål til konkrete mål i hverdagen. Læs mere her

Projekt Bæredygtighed Lokalt & Globalt

VUC Syd deltager i samarbejde med en række gymnasiale og erhvervsuddannelser i regionalt udviklingsprojekt, hvis formål er at udvikle forløb og undervisningstiltag, som kan anvendes inden for undervisningssektoren. Projektet er støttet af Region Syddanmark med ønsket om via samskabelse mellem uddannelse, erhverv og FN’s verdensmål at motivere og dygtiggøre unge mennesker i regionen, så de kan handle med både hjerne og hjerte i forhold til bæredygtighedsproblematikkerne. Mere konkret vil projektet sætte fokus på bæredygtighed, idet det gør erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser mere attraktive for de unge, og motiverer dem til at gennemføre en uddannelse. Læs mere om projektet, og de udviklede forløb, som løbende offentliggøres på websitet her.