FN’s verdensmål

Netværk

Der findes en lang række netværk, som VUC’erne er eller kan blive en del af. Både VUC’s eget VUC Verdensmålsforum og en række andre netværk, der er med til at hjælpe skoler godt i gang med at arbejde med verdensmålene.

Her kan du både læse om VUC Verdensmålsforum, der er målrettet VUC’erne, og netværk, der henvender sig til alle skoler og institutioner.

VUC Verdensmålsforum

VUC Verdensmålsforum blev etableret i september 2020 som opfølgning på VUC deler Viden-konferencen om Uddannelse for en bæredygtig fremtid i marts 2019. VUC Verdensmålsforum er et forpligtende fællesskab for VUC-skoler med det formål at styrke sektorens og skolernes arbejde med at gøre verdensmålene til en naturlig del af undervisningen samt den daglige drift og den strategiske udvikling. Medlemmerne deler viden, erfaringer og praksisser arbejdet med verdensmålene, og videreudvikler praksisser herfor. 21 VUC’er er medlemmer af forrummet. Læs mere om VUC Verdensmålsforum her.

Handleplan for Uddannelse for Bæredygtig Uddannelse (UBU)

I foråret 2022 dannede repræsentanter fra hele uddannelsesområdet otte nye uddannelsespartner-skaber med det formål at sætte fokus på uddannelse for bæredygtig udvikling (UBU). ’De mange uddannelsesorganisationer har bakket op om et initiativ om Handleplan for UBU. Initiativet blev i foråret også bakket op af Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil. Partnerskaberne skal undersøge og kortlægge barrierer og muligheder for uddannelse for bæredygtig uddannelse på otte forskellige uddannelsesområder. Danske HF & VUC deltager i uddannelsespartnerskaberne for De gymnasiale uddannelser og for Voksen- og efteruddannelser. Læs mere her.

Netværk for UNESCO Verdensmålsskoler

80 danske uddannelsesinstitutioner deltager aktivt i UNESCOs verdensomspændende skolenetværk med fokus på Globalt medborgerskab og Bæredygtig udvikling. Som UNESCO Verdensmålsskole får man konkret inspiration til undervisning med udgangspunkt i verdensmålene. UNESCO opfordrer Verdensmålsskolerne til at oprette et Verdensmålsråd, hvor eleverne er repræsenteret og har demokratisk indflydelse. Læs om netværket, og hvordan I kan blive UNESCO Verdensmålsskole her.

Netværk for 2030 skoler

2030 SKOLER er et netværk af danske uddannelsesinstitutioner, som har forpligtet sig til at arbejde strategisk og ambitiøst på at lade FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling gennemsyre hele skolen. Verdensmålscertificeringen 2030 Skoler er udviklet at CHORA 2030 i samarbejde med en lang række partnere. Certificeringen retter sig mod grundskoler, efterskoler og ungdomsuddannelser og skal sikre, at skolerne tager ansvar for at fremme bæredygtig udvikling i et verdensmålsperspektiv både på skolen og gennem uddannelse af eleverne. Læs mere her.

Grøn skole

Grøn Skole er Friluftsrådets undervisningsprogram for uddannelse i bæredygtig udvikling, og Danmarks største netværk indenfor miljø og bæredygtighed. Over 200 skoler er med i Grøn Skole-netværket. Programmet består af syv trin, som bl.a. består af etablering af et grønt råd, formulering af en grøn vision og en grøn handlingsplan mv. Grøn Skole afholder også en række arrangementer for dets medlemmer og interesserede skoler. Læs mere her.

Uddannelser for fremtiden

12 elev- og studenterorganisationer har sammen formuleret en række forslag til, hvordan vi får grøn omstilling på landets uddannelser. Samlet repræsenterer de over 1 million elever og studerende, og deres vision er at skabe uddannelser, som skaber bæredygtigt dannede borgere med en grundlæggende klima- og naturforståelse. Borgere der kan tage aktiv del i at skabe en grøn og retfærdig fremtid. Bliv klogere på elev-og studenterorganisationernes krav, og være med til at skabe uddannelser for fremtiden her.

RCE Denmark – National Strategi for UBU

RCE Denmark er et nationalt netværk om uddannelse for en bæredygtig udvikling (Regional Center of Expertice), som indgår i et globalt netværk af tilsvarende RCE’ere. RCE Denmark arbejder for udvikling og etablering af en national strategi for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling. Danske HF & VUC bakker op om initiativet sammen med andre uddannelsesforeninger og -organisationer. RCE Denmark i 2022 ændret navn til Forum for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling. Dette blandt andet for at tydeliggøre formålet med deres arbejde, og for at betone at der er tale om et netværk. Læs mere om RCE Denmark, og find inspiration, guides, litteratur mv. her.

2030-Netværket og 2030-panelet

2030-Netværket er et tværpolitisk netværk bestående af medlemmer fra Folketinget, der ønsker at samarbejde om implementeringen af FN’s verdensmål, samt at skabe et forum for en bred og inkluderende debat om verdensmålene. Formålet med 2030-netværket er at fremme FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling samt monitorere implementeringen heraf nationalt og internationalt. Læs om 2030-Netværket her. 2030-panelet er et rådgivende tværsektorielt organ etableret af 2030-netværket. Formålet med 2030-panelet er at understøtte 2030-netværkets politiske arbejde gennem analysearbejde, sparring, videndeling og møder med netværket omkring selvstændige emner. Læs om 2030-panelet her.

Danmarks portal om bæredygtig udvikling – BU

Portalen, drives af foreningen Netværket for økologisk folkeoplysning. Her kan man læse nye artikler om grønne og bæredygtige projekter, og om problemerne med klimakrisen og relaterede miljøproblematikker i samfundet. Man kan desuden læse om og finde links til en række netværk og paraplyorganisationer, der arbejder med bæredygtig udvikling. Endelig er der en kalender, der henter arrangementer om bæredygtig udvikling fra hele landet, via portalen Grønt Overblik. Find Danmarks portal om bæredygtig udvikling her.