FN’s verdensmål

Undervisning

Hvordan kan skolerne arbejde med verdensmålene i undervisningen – i det konkrete fag, på tværs af fag, på skolen og i samarbejde med andre?

Vi har her samlet en række gode og inspirerende sites med konkrete forslag til undervisningsforløb, undervisningsmaterialer, pædagogiske praksisser etc.

Verdensmaalene.dk om FN’s verdensmål

På dette digitale læringssite kan du finde viden om de 17 nye verdensmål, om verdens udviklingstilstand og tendenser, samt konkrete øvelser til fag på ungdomsuddannelserne.

Verdensmål i undervisningen på emu.dk

Danmarks læringsportal emu.dk har etableret et ny område med fokus på FN’s verdensmål i undervisningen. Her kan du læse om undervisningsaktiviteter, eksempler fra praksis og artikler med didaktiske og pædagogiske perspektiver på, hvordan verdensmålene kan indgå i undervisningen. Du kan også finde inspiration til at arbejde med bæredygtig ledelse og uddannelsesinstitution.

UNESCO Undervisningsmateriale

Find masser af godt undervisningsmateriale og inspiration til hvordan man kan arbejde med bæredygtig udvikling og globalt medborgerskab i forskellige fag og på tværs af fag. Find inspiration til hvad man som skole kan gøre for at skabe en bedre og mere bæredygtig verden. Læs om konkrete forslag i vejledningen ”Bliv Klima Klar” her.

Verdenstimen og VerdensKlasse

Verdenstimen er et digitalt læringssite udviklet af Verdens Bedste Nyheder i samarbejder med en række danske NGO’er og undervisningsorganisationer, der stiller gratis materiale og aktiviteter til rådighed. Her kan lærere og elever på landets ungdomsuddannelser opnå viden, holdninger og handlekompetence i forhold til FN’ verdensmål for bæredygtig udvikling. Find inspiration og materiale til specifikke fag, og til tværfaglige forløb, og download eller bestil plakat med verdensmålene. På VerdensKlasse, som er Mellemfolkeligt Samvirkes undervisningsindsats, kan du også finde inspiration til workshops, globale partnerskaber og studieture.

Concitos Klimaambassade

Klimaambassaden er Concitos kontaktflade med børn og unge, og visionen er at udvikle en faglig grøn rygrad, der vil bidrage til at uddanne fremtidens grønne generationer. I Klimaambassaden sættes tænketankens viden og anbefalinger i spil på skoler og gymnasier gennem undervisningsmateriale samt oplæg og workshops. Læs mere her.

FN-forbundets Verdensmål på spil, digitalt opslagsværk mm.

FN-forbundet har udviklet et spil, som giver eleverne en forståelse af verden gennem spørgsmål, fakta, dilemmaer og diskussioner omkring bæredygtig udvikling. Spillet er relevant i samfundsfag, historie, dansk og biologi. Læs om spillet her. Se også FN-forbundets digitale opslagsværk, Globalis.dk, hvor eleverne med kort og andre grafiske værktøjer kan blive klogere på globale ændringer, uligheder i samfundet og menneskets påvirkning af livet på planeten. FN-forbundets skoletjeneste tilbyder desuden foredrag, rollespil om FN’s arbejde og forslag til konkrete bidrag (10 for hvert af de 17 mål), vi som almindelige mennesker kan yde for at fremme målene m.m. Læs mere her.

Globale Gymnasier

Globale Gymnasier – et netværk af gymnasier, der arbejder med uddannelse og dannelse i et globalt perspektiv, har udviklet en del undervisningsmateriale, som lærere frit kan benytte. Her findes både materiale til konkrete fag og til tværfaglige projekter, miniforløb og til at flytte undervisningen ud og gøre verden til klasseværelset. Læs mere her.

MUNDU Center for global dannelse

MUNDU er en selvstændig organisation, hvis primære formål er at bidrage til, at flere opfatter sig selv som verdensborgere og får den nødvendige globale dannelse til at være med til at skabe en god og bæredygtig fremtid. Global undervisning er med andre ord deres hovedformål.  Find her undervisningsmateriale, kurser, seminarer etc.

I Klima Forskernes Fodspor – undervisningsmateriale og adgang til data

DMI, DTU Space og GEUS lancerer et nyt undervisningssite, I KlimaForskernes Fodspor (ikff.dk), hvor elever fra grundskolen og de gymnasiale uddannelser kan prøve kræfter med at gå i klimaforskernes fodspor. Undervisningsmaterialet er baseret på data fra polarportal.dk, og det stilles gratis til rådighed for alle. Sitet bygger både på data fra satellitter, målestationer og modelberegninger. De mange data giver tilsammen et nuanceret og faktabaseret billede af, hvad der sker med klimaet i Arktis. Eleverne arbejder selv med at udforske datasættene på et særligt Arbejdsbord, der er udviklet netop til dette site. Projektet er støttet af Novo Nordisk Fonden. Find sitet på www.ikff.dk