Henvendelse vedrørende VUC Syd

Henvendelse vedrørende VUC Syd

Danske HF & VUC tager som sektor ansvar for at hjælpe VUC Syd tilbage til en sund drift og en god udviklingsproces. Derfor stiller VUC Vest, Kolding HF & VUC samt HF & VUC FYN sig til rådighed i forbindelse med etablering af det nødvendige faglige niveau...
Henvendelse vedrørende VUC Syd

Hvorfor er finanslovsforslaget om GSK en dårlig idé?

Danske HF & VUC arbejder for at få afskaffet regeringens forslag om at omlægge GSK til fjernundervisning. Derfor har vi, sammen med Danske Gymnasier, skrevet et åbent brev til undervisningsminister Merete Riisager og Folketingets undervisningsudvalg. Læs brevet...
VUC Årsmøde 2018

VUC Årsmøde 2018

VUC Årsmøde 2018 finder i år sted tirsdag den 24. april – 25. april 2018, kl. 12.30-18.00 på Hotel Nyborg Strand. Vi sætter fokus på trepartsaftalen og dens betydning for voksenuddannelsessektoren, ligesom der bliver mulighed for at drøfte aktuelle udfordringer og...