Partnerskaber for fremtiden

Tema Partnerskaber for fremtiden VUC’erne skal opkvalificere arbejdsstyrken til fremtidens arbejdsmarked, sikre gode hf-uddannelser til morgendagens medarbejdere og sørge for, at alle får mulighed for at tage en uddannelse. Det er en kompleks opgave, da...

Kursistgrupper og undervisningskultur

Tema Kursistgrupper og undervisningskultur VUC’s kursistgrupper er mangfoldige. De kursister, der tager en uddannelse eller deltager i undervisningen på VUC, er en sammensat gruppe, socialt, økonomisk, aldersmæssigt og kulturelt. Ligeledes udgør deres videre færd...
Videre som voksen

Videre som voksen

Tema Videre som voksen – en almen uddannelsesvision Gymnasieskolernes Lærerforening, Danske HF & VUC og Uddannelsesforbundet lancerer en uddannelsesvision for det danske samfund i oplægget ”Videre som voksen”. Målet er, at alle voksne opnår den nødvendige almene...
VUC arbejder med FN’s verdensmål

VUC arbejder med FN’s verdensmål

Tema VUC arbejder med FN’s verdensmål FN’s verdensmål for en bæredygtig udvikling adresserer det 21. århundredes grundlæggende globale udfordringer. Vi skal tænke og agere anderledes, hvis vi skal nå målene. Uddannelse har her en central rolle. VUC arbejder, for at...
Alle skal med nu

Alle skal med nu

Tema Alle skal med nu – 18 konkrete forslag til en styrket almen voksen- og efteruddannelse Næsten 600.000 danskere har svært ved at læse, skrive og regne. Og op mod 1 mio. danskere har svage it-færdigheder. Det er både en udfordring for den enkelte og for...